Søk støtte til ditt arrangement

Gjennom det treårige prosjektet "MIN Kulturminnedag - mangfold og inkludering i nærmiljøet" som finansieres av Sparebankstiftelsen DNB, vil Kulturvernforbundet stimulere kulturminnedagsarrangører til å i større grad inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter.

Prosjektet er tredelt:

  • FOR-MIDLER: Arrangører vil i tidsrommet 2021 til 2023 få muligheten til å søke om opp til 20.000,- til sine arrangement. Pengene deles hvert år ut til arrangører som i større grad ønsker å inkludere minoriteter og barn/unge i Kulturminnedagenes aktiviteter (midlene fordeles etter søknad, frist 23. april 2021).
  • UNGT PERSPEKTIV: Hvert år får 10 ungdommer/ungdomsgrupper 5.000,- i honorar for å dokumentere et kulturminnedagsarrangement i sitt nærmiljø gjennom bilder og/eller video. Skoleklasser og andre grupper oppfordres til å søke (oppdragene fordeles etter søknad, løpende frist).
  • KULTURMINNEDAGSPRISEN: Alle registrerte kulturminnedagsarrangement som oppfyller festivalens kriterier vil bli vurdert til å vinne Kulturminnedagsprisen som i perioden utvides til 50.000,- (frist for registrering av arrangement 9. august)

 

Les mer og søk på ordningene her