Tema 2021: DIALOG

Alle trenger å være en del av et fellesskap - et inkluderende samfunn som er basert på solidaritet og gjensidig respekt, med like muligheter for alle.  Gjennom Kulturminnedagenes tema for 2021 «DIALOG» vil arrangementene fokusere på inkludering, belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv.

Kulturarv gir grunnlag for identitet og rotfeste, skaper forståelse av at egne tradisjoner representerer noe verdifullt, samt gir premisser for hvordan samfunnet skal utvikle seg videre. Dermed er vern av kulturarven viktig både for den enkelte og for samfunnet. Dette slås fast i Faro-konvensjonen som vektlegger menneskets rett til kulturarv. Konvensjonen sier videre at enhver har ansvar for å respektere andres kulturarv i samme grad som sin egen. 

Kulturarven er også en stor del av vår identitet. Den skaper tilhørighet til stedet vi bor på og en forståelse av hvem vi er og hvor vi kommer fra. I en stadig mer interkulturell verden er det derfor viktig å ta vare på mangfoldet av kulturuttrykk, formidle og tilgjengeliggjøre kulturarven og bidra til å skape interesse og forståelse for alles unike historie. UNESCO slår fast at ingen økonomisk eller sosial utvikling vil være bærekraftig uten en sterk kulturell komponent, i tillegg til at et mangfold av kulturer fører til mer fred og stabilitet i verden. 

Vi har mye å lære av hverandre og Kulturminnedagene 2021 vil legge til rette for at alle skal få delta og føle seg velkommen, uansett kjønn, legning, etnisitet, funksjon, alder og bakgrunn. Kulturarven har i alle år blitt formet gjennom dialog og møter mellom folk og kulturer. I dag skjer denne utviklingen fort gjennom mobilitet, ny teknologi og digitale hjelpemidler. Hvordan har vår kommunikasjon endret seg i takt med utviklingen? 

Aktiviteter knyttet til historie og kulturarv gir stor glede for veldig mange. Mange bruker mye tid på for eksempel slektsforskning, tradisjonshåndverk, bygningsvern, veterankjøretøy, musikk, matlaging og lokalhistorie. Kan situasjonen vi nå er inne i med en global pandemi, gjøre at vi ser nye muligheter, kommer opp med nye ideer, og møter nye folk på nye steder?  

Historiske monumenter, museumssamlinger, tradisjoner, språk, kulturarv, dans, musikk og samtidskunst – er alle kulturuttrykk som beriker våre liv på mange måter. I 2021 vil Kulturminnedagene inneholde kreative aktiviteter, fysiske og digitale møterom for alle, der dialog knytter forbindelser mellom folk og kulturarv for å bidra til et mer inkluderende samfunn. 

I 2021 har de europeiske Kulturminnedagene temaet «Heritage All-inclusive». 50 land er med og markerer European Heritage Days, noe som hvert år resulterer i 70.000 arrangement og 30 millioner besøkende.

Kulturminnedagene vil i 2021 bli avholdt i perioden 4.-12. september.
På bakgrunn av situasjonen med den pågående korona-pandemien, oppfordres det til at arrangementene planlegges ut ifra de retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.