Styre og tillitsvalgte

Styret i Norges kulturvernforbund 2018-2020 som ble valgt etter landsmøtet i Halden , mai 2018

På bildet (fra venstre):
Marianne L. Nielsen, Marie Nicolaisen, Anne Guri Gunnerød, Helge Dalen, Tone Moseid, Morten S. Haave, Synne Corell, Per Harald Grue og Jon Suul

Styret i Norges kulturvernforbund 2018-2020

Leder:                Per Harald Grue  (pharagru@online.no)

Nestleder:         Synne Corell

Medlem:           Tone Moseid

Medlem:           Jon Suul

Medlem:           Marianne L. Nielsen

Medlem:           Anne Guri Gunnerød

Medlem:           Morten S. Haave

Varamedlem:   Helge Dalen

Varamedlem:   Marie Nicolaisen

Valgkomité

Leder:               Torill Johnsen

Medlem:           Jørg Eirik Waula

Medlem:           Asgeir K. Svensen

Varamedlem:   Erik Rønning Johansen