Styre og tillitsvalgte

Styret i Norges kulturvernforbund 2020-2022 ble valgt på årsmøtet 25.juni 2020 på Litteraturhuset i Oslo

På bildet : Bak fra v.: Carl August Harbitz-Rasmussen, Gunn Mona Ekornes, Marianne Nielsen, Morten S. Haave, Knut Sterud. Foran fra v.: Tone Moseid, Jørn Holme, Synne Corell

 

Styret i Norges kulturvernforbund 2020-2022

Leder:                Jørn Holme (epost: jorn.holme@domstol.no)

Nestleder:         Synne Corell

Medlem:           Tone Moseid

Medlem:           Carl August Harbitz-Rasmussen

Medlem:           Marianne L. Nielsen

Medlem:           Gunn Mona Ekornes

Medlem:           Morten S. Haave

Varamedlem:   Ellen Lerberg

Varamedlem:   Knut Sterud

 

Valgkomité

Leder:               Torill Johnsen

Medlem:           Jørg Eirik Waula

Medlem:           Asgeir K. Svensen

Varamedlem:   Erik Rønning Johansen