Ungt perspektiv

Som en del av prosjektet «MIN kulturminnedag - mangfold og inkludering i nærmiljøet» vil det hvert år være mulig for ungdommer/ungdomsgrupper å få honorerte oppdrag med å dokumentere Kulturminnedagenes aktiviteter med korte skildringer, bilder og/eller video.

Hvem kan søke?

De honorerte oppdragene er beregnet for skoleklasser, idrettslag, barn med interesse for foto og kulturarv, bloggere, youtubere etc. som ønsker å formidle kulturarven i sitt nærmiljø.

Hvert år vil ti ungdommer/ungdomsgrupper få et honorar på 5.000,- for å dekke et arrangement, levere video/bilder og en kort skildring av arrangementet til Kulturminnedagenes administrasjon.

 

Oppdrag

Ungdommer oppfordres til å søke på oppdraget for å fange arrangementenes innhold fra et ungt perspektiv. Oppdraget skal resultere i korte skildringer, bilder og/eller videomateriell som levers til Kulturverforbundet innen avtalt frist.

Oppdraget består av følgende:

  • Besøk et lokalt kulturminnedagsarrangement og delta på aktivitetene.
  • Kom i kontakt med arrangører og andre besøkende for å høre hva de har å si om arrangementet.
  • Det viktigste er at du/dere som utfører oppdraget skal fange og videreformidle det som skjer fra deres eget perspektiv. Det kan for eksempel gjøres ved å bruke et ungdommelig språk, stille egne spørsmål, være reporter på stedet, bruke verktøy, apper og programvare som er aktuelle. Vær kreativ!
  • Sett innholdet sammen på en slik måte at det kan presenteres på Kulturvernforbundets hjemmeside.

 

Krav til søknaden

Ønsker dere å være med på dette prosjektet, send en mail til nora.hansen@kulturvern.no og svar på følgende spørsmål:

  • Hvilket arrangement skal dokumenteres
  • Kontaktinformasjon til dere selv og arrangøren
  • Hvem skal gjøre jobben?
  • Hvordan har dere tenkt å gjøre det?
  • Hvorfor skal dere få oppdraget?
  • Hva skal honoraret brukes til?

 

Vurdering av søknader

Utvalgte arrangement skal representere Kulturminnedagenes bredde, både når det kommer til program, publikum og geografi, og bildene/videomateriell skal gjenspeile et mangfold av aktiviteter og arrangementer.

Søknadene behandles fortløpende. Pengene utbetales etter utført oppdrag.

 

Rettigheter

Ved innsendelse av materiell i forbindelse med oppdraget bekrefter avsender å eie rettigheter til innholdet og gir Kulturvernforbundet rett til å bruke dette i forbindelse med Kulturminnedagene.

Innholdet vil presenteres på Kulturvernforbundets hjemmeside.

Personvernloven må til en hver tid følges og vi har utarbeidet et dokument som vil hjelpe dere å følge reglene som journalister på kulturminnedagsarrangementer.

(Link til dokument kommer)

 

Korona-tiltak

På bakgrunn av situasjonen vi er inne i med den pågående korona-pandemien, oppfordres det til at det kun er allerede eksisterende kohorter eller enkeltpersoner som tar på seg dette oppdraget, og at man ellers følger de retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.