Kulturvernforbundets landsmøte 2020 blir utsatt

På grunn av det pågående korona-utbruddet har styret i Kulturvernforbundet besluttet å utsette årets landsmøte

14.03.2020

Kulturvernforbundets landsmøte skulle vært avholdt i Trondheim den 9. og 10. mai. Slik situasjonen er nå så er det blitt besluttet å utsette dette.

Det planlegges nå et nytt landsmøte som skal avholdes i Oslo i slutten av juni. Dato og sted kommer vi tilbake til.

Styret i Kulturvernforbundet blir sittende frem til vi får avholdt nytt landsmøte.