Vestland kulturvernnettverk

Velkommen til nettverket for alle de frivillige organisasjonene for kulturvern i Vestland. Medlemmene deler kompetanse og danner et felles bindeledd til offentlig kulturvern. Gjennom nettverket kan vi søke tilskudd i regionale og nasjonale ordninger til arrangement, kurs og konferanser.

BÅTEN «ENIGHEDEN»: Bergen kystlag står for vedlikehold og bemanning.

SAMMEN STYRKER VI KULTURVERNET: Vestland fylke har nærmere 50.000 frivillige kulturvernere. Vi sikrer kulturarven gjennom formidling, arrangement og kurs. Entusiaster drifter båter, skaper husflid, restaurerer hus, skriver lokale årbøker, samler minner, bidrar til arkeologiske funn, tilbereder mat og mye annet.

FOR ALLE: Samtlige organisasjoner for kulturvern er hjertelige velkommen inn i Vestland kulturvernnettverk. Vi ønsker alle nivå som medlemmer: lokallag, regionlag og fylkeslag.

ØKONOMI: Årsmøtet bestemmer et symbolsk administrasjonsgebyr for medlemsskapet. Sammen kan vi søke fler tilskuddsordninger og tilby nye aktiviteter, kurs og arrangement.

SEKRETARIAT: Kulturvernforbundet har ansatt en regional koordinator for Vestland som skal lede prosjekter, skrive søknader, jobbe politisk og arrangere seminarer og konferanser.

Lyst til å vite mer eller fortelle om ønsker og ideer? Ta kontakt!

Inger Christine Årstad
mob: 92256277
epost: vestland@kulturvern.no

 

 

FELLES KART MED INFORMASJONSKORT:  Omlag 400 lag og foreninger engasjerer seg i kulturvern i Vestland fylke. For å finne hverandre vil vi lage et kartsøk med informasjonskort. Nå viser kartet lagene som har paraplyorganisasjon hos Kulturvernforbundet. Når dere sender inn informasjon og bilder oppdaterer vi informasjonskortet. Dermed vil kartet etterhvert vise alt det fine kulturvernere får til i Vestland. Informasjonen vi legger inn bare synlig på dette kartet.

 

 

ÅRSMØTE 27. OKTOBER 2024: Vestland Kulturvernnettverk ble stiftet 15. mai 2024 og skal være en demokratisk organisasjon med et valgt styre (av representanter fra frivilligheten) og med årsmøte som høyeste organ. Vestland Kulturvernnettverk skal være et samordnet organ og høringsinstans inn mot kommuner, fylkeskommuner, museer og arkiv. 

INTERIMSTYRE: Før årsmøtet styres nettverket av et interimstyre. På årsmøtet legger interimstyret fram vedtekter og plan for å skape møteplasser, aktiviteter og arrangementer for de lokale lagene.

  • Marianne L. Nielsen (Fortidsminneforeningen Årstad lokallag)
  • Egil Sunde (Bergen nasjonale veteranskipshavn)
  • Thomas Due Sivertsen (Bergen kystlag)
  • Klaus Dieter Edler (Gloføykje metallsøkerforening)
  • Astrid Larsen (Norsk fyrforening)

 

STØTTE: Takk til Vestland fylkeskommune for tilskudd på kr. 250.000,- fra  støtteordningen «Kulturelt utviklingsprogram».