Akershusstevnet 2023

Oslo Kulturarvnettverk og Oslo Maritime Kulturhavn, OMK inviterer veteranfartøy og kulturvernforeninger til å vise bredden av det frivillige kulturvern. Veteranfartøy, -motorer, -biler og -motorsykler, tradisjonshåndverk, lokalhistorie og mye mer. Stevnet er en del av årets Kulturminnedager som har tema «Levende kulturarv». Vi er også en del av Oslo Havn sitt arrangement «Havnelangs» søndag 3. september.
Det er gratis å delta på stevnet.
Foreninger og lag som vil delta på land, melder seg på til Nina Hovda Johansen på e-post: nina-hj@live.no
Fartøyer som ønsker å delta, melder seg på til OMKs havnesjef B. Kjartan Fønstelien på e-post: kjartanfonstelien@gmail.com