Kontakt / Administrasjon

Generelle henvendelser: post@kulturvern.no 

Telefonnummer til sentralbord: 22 42 21 31

Post- og besøksadresse: Norges kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

Organisasjonsnummer: 975 977 420

Generalsekretær

Toril Skjetne
Tlf 924 86 281
toril.skjetne@kulturvern.no

 

Spesialrådgiver

Jan Solberg
Tlf 916 48 005
jan.solberg@kulturvern.no

 

Rådgiver

Tommy Christensen
Tlf: 464 15 060
tommy.christensen@kulturvern.no

 

Konsulent, Kulturminnedagene

Nora Konstanse Hansen (mandag til onsdag)

Tlf: 478 24 459
nora.hansen@kulturvern.no

 

 

Økonomi- og administrasjonskonsulent

Marthe Marie Thiis-Evensen

Tlf: 414 45 607

marthe.thiis-evensen@kulturvern.no

 

Foto: Marte Vike Arnesen