Merkevarebygging

Kulturvernforbundet jobber med merkevarebygging. I den forbindelse trenger vi dine innspill. Her finner du informasjon om prosessen og muligheten til å være med å forme den.

Norges kulturvernforbund har behov for å jobbe strategisk med merkevarebygging for å kommunisere effektivt – verbalt, skriftlig, fysisk og digitalt. Dette er et ledd i prosessen med opprettelsen av organisasjonens regionale nettverk. Merkevarebyggingen er viktig for å innfri alle 3 delmål i Kulturvernforbundets strategi og arbeidsplan for 2022 – 2024:

  • Synliggjøre kulturvernorganisasjonenes samfunnsnytte og styrke organisasjonenes rolle
  • Styrke organisasjonene faglig og bidra til økt samordning
  • Øke det frivillige kulturvernets omdømme

 Mål for denne spesifikke prosessen er å:

  • redegjøre for organisasjonens navn- og begrepsbruk (Kulturvernforbundet, Kulturarvnettverk, Kulturarvkonferansen, Kulturminnedagene)
  • utarbeide ny logo og visuell profil for Kulturvernforbundet og de nyopprettede regionale leddene
  • jobbe mer målrettet med Kulturvernforbundets merkevare

For å få et best mulig resultat av prosessen ønsker vi deres innspill!

Her kan du lese  mer om dagens merkevare og behov