Trøndelag kulturvernnettverk

Vi samler det frivillige kulturvernet i Trøndelag i et stort faglig nettverk for lokale lag og foreninger. Et kulturvernnettverk for hele det frivillige kulturvernet i Trøndelag.

Velkommen til Trøndelag Kulturvernnettverk

Trøndelag Kulturvernnettverk (Trøndelag KVN) er til for alle lag, foreninger og organisasjoner som ivaretar og synliggjør immateriell og materiell kulturarv i og tilknyttet Trøndelag.

Trøndelag KVN har som ambisjon  å vokse til 90 lag og foreninger innen utgangen av 2025, og har som formål å styrke frivillig kulturvernsektors arbeid med å ta vare på den materielle og immaterielle kulturarven i Trøndelag. Dette skal blant annet oppnås gjennom å stimulere til økt samarbeid internt i nettverket, med kulturvernsektoren og med museum- og arkiv og offentlig forvaltning. Trøndelag KVN skal bidra til synliggjøring og bevisstgjøring av kulturvernfrivillighetens betydning som samfunnsbygger og dens økonomiske verdiskaping.

Trøndelag KVN hadde sitt oppstartmøte 7. februar 2024 og sitt første ordinære årsmøte 8. juni 2024 på Kirkestallen, Stjørdal.

 

STYRET I TRØNDELAG KVN FOR 2024-2026

Johan Helberg (Fortidsminneforeningen, den trønderske avd.) – leder

Ingar Lien (Rutebilhistorisk forening)

Ann Hege Rådal (Jamtland og Trøndelag Forbondeforening)

Oddrun Laugsand (Ytterøy Husflidslag)

Rune Kjenstad (Sporveihistorisk forening)

Karl Morten Steinvik (Sveinvikholms venner)

Astrid Skogseth (Stiftinga Hilmar Alexandersen)

  1. vara: Frode Bjøru (Jøa Kystlag)
  2. vara: Rita Daverdin (Stjørdal Husflidslag)
  3. vara: Camilla Vågan (Vågan Kulturformidling)

 

KONTAKTINFO:

Styreleder: Johan Helberg, tlf: +47 90 02 40 74.

Regionkoordinator Tonje Kvam, tlf. +47 41 44 82 33, epost: trondelagkan@kulturvern.no

 

BAKGRUNN:

Kulturvernforbundet har tatt initiativ til å etablere «Trøndelag Kulturvernnettverk» for å samle alle gode krefter innenfor det frivillige kulturvernet i Trøndelag. Ambisjonen er å bygge opp en regional kulturvernparaply for alle frivillige lag og foreninger som jobber innenfor det brede kulturvernfeltet i Trøndelag.

Innenfor Kulturvernforbundets landsdekkende medlemsorganisasjoner finnes det omtrent 250 lokale lag, foreninger og miljøer innen det frivillige kulturvernfeltet i Trøndelag fylke. I tillegg til dette finnes det flere lag og foreninger som ikke er organisert inn under Kulturvernforbundets paraply, så det samlede antall frivillige kulturvernlag i Trøndelag er sannsynligvis over 300 stk. Det tilsvarer igjen ca. 32 000 frivillige kulturvernere i Trøndelag fylke.

Med en så stor regional medlemsmasse av frivillige er behovet for en bedre organisering og samordning nå blitt veldig stort, og vi ønsker derfor å etablere et regionalt kulturvernettverk for de lokale lagene i Trøndelag.

 

NYTTIGE LENKER

 

Etablering av Trøndelag Kulturvernnettverk er støttet av Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren