Tilskuddsverksted i Oslo

Oslo kulturarvnettverk og Kulturvernforbundet arrangerte tilskuddsverksted i Øvre Slottsgate 2b, torsdag 1. desember for medlemsforeninnger i Oslo KAN. Her finner du presentasjonene fra møtet:

Tilskuddsverksted 1. desember 2022 – Presentasjoner

Kulturarvnettverket arrangerte, i samarbeid med Kulturvernforbundet, Tilskuddsverksted for frivillige lag og foreninger innenfor kulturarvfeltet den 1. desember 2022 i Kulturvernets hus.

Til stede var representanter fra Kulturrådet, Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen og Kulturminnedagene og informerte om sine støtteordninger.

Her finner du PP-presentasjonene fra møtet:

Presentasjon Sparebankstiftelsen DnB

Tilskuddsverksted Oslo