Barn og unge

Mange av de frivillige kulturvernorganisasjonene har en rekke tilbud hvor barn og ungdom involveres og aktiviseres. Se video og la deg inspirere!

Å bringe kulturarven videre til neste generasjon er en av våre viktigste oppgaver. Når barn og ungdom får delta aktivt i kulturvernarbeid får de en større forståelse for håndverket, historien og kunnskapen.

Kulturvernforbundet har fått støtte fra Kulturrådet for å vise frem og inspirere andre barn og unge til å delta aktivt i kulturvernarbeidet. Vi vil i tiden fremover lansere flere filmer som fanger opp deler av de aktivitetene som foregår i lokale lag over hele landet

Se filmene her: