Aktivitet

Her finner du informasjon om kulturvernforbundets aktiviteter - arrangementer, prosjekter, møter, deltakelse og aktuelle saker.

Kulturarvkonferansen

Kulturarvkonferansen er et samarbeid mellom Kulturvernforbundet og Riksantikvaren og arrangeres hvert år i Oslo.

Program for Kulturarvkonfernasen 2023 finner du her.

Regionale konferanser

Kulturvernforbundet arrangerer jevnlig regionale kulturarvkonferanser, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. I 2022 arrangerte vi Trøndelag kulturarvkonferanse.

Oslo Kulturarvnettverk arrangerer jevnlig faglige møter og arrangement. Se mer her

Kulturvernforbundets landsmøte

Landsmøtet er Kulturvernforbundets høyeste organ og avholdes annethvert år.

Neste landsmøte avholdes på Hamar 25.-26. mai 2024.

Styrelederkonferanse

Kulturvernforbundet arrangerer styrelederkonferanser for de tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene to ganger i året. Her settes det av tid til foredrag og diskusjoner om relevante temaer for alle organisasjonene, slik som medlemsutvikling, kompetanse, kommunikasjon og dokumentasjon. Konferansen er også en arena for nettverksbygging, erfaringsutgveklsing og inspirasjon.

Politiske debatter

Kulturvernforbundet arrangerer debatter hvor vi setter kulturvernpolitikk på den politiske agendaen.

Kulturvernforbundet deltar på Arendalsuka og KulturYtring Drammen.