Oslo kulturarvnettverk

Nå samles lokale frivillige lag og kulturvernmiljøer i Oslo for første gang i et stort faglig kulturarvnettverk

Oslo Kulturarvnettverk er til for alle lag og foreninger som jobber med alle deler av kultuararvfeltet i Oslo og omegn. I nettverket finner vi både husflidslag, historielag, kystlag, motorhistoriske kjøretøyklubber, metallsøkere osv.

Tilskuddsverksted 1. desember 2022 – Presentasjoner

Kulturarvnettverket arrangerte, i samarbeid med Kulturvernforbundet, Tilskuddsverksted for frivillige lag og foreninger innenfor kulturarvfeltet den 1. desember 2022 i Kulturvernets hus.

Til stede var representanter fra Kulturrådet, Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen og Kulturminnedagene og informerte om sine støtteordninger.

Her finner du PP-presentasjonene fra møtet:

Presentasjon Sparebankstiftelsen DnB

Tilskuddsverksted Oslo