Kulturvernpodden

Hjertelig velkommen til Kulturvernpodden.

En podcast som tar for seg hele bredden av kulturvernfeltet. Her møter du mennesker og foreninger som istandsetter gamle bygninger, biler, fartøy, fyrstasjoner etc. og ivaretar lokalhistorien og kunnskap om tradisjonshåndverk, mennesker som driver med slektsforskning, metallsøking, treskjæring, bunadstilvirkning, dampkjeler osv.

Vi møter menneskene som tar vare på vår felles kulturarv og historie.


5. episode (August 2023)

Denne episoden av Kulturvernpodden er spilt inn under Kulturytring Drammen fra debatten «Er den immaterielle kulturarven usynlig?»

Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen for ivaretakelse av immateriell kulturarv i 2007. Hva har skjedd siden da? Er vi modne for å ta debatten om en skikkelig revisjon på engasjementet som Norge har? Har statlige politikk truffet blink, og er vi gode nok til å følge opp våre forpliktelser. Konvensjonsteksten sier at arvens ikke-materielle karakter gjør den særlig sårbar. Musikk, dans og tradisjonshåndverk er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil. For å ivaretas må den leve. UNESCO-konvensjonen har også formuleringer om likestilling mellom materiell og immateriell kulturarv.

Flere norske frivillige organisasjoner er i dag akkrediterte UNESCO-rådgivere som jobber aktivt for å fremme, ivareta og verne folkemusikk, folkedans, båtbyggertradisjoner, bunadbruk osv.

Men hvem har egentlig ansvaret for å følge opp disse innskrivningene? Hvem tar ansvar for at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser overfor UNESCO? Hvilket ansvar har staten? Hvilket ansvar har frivilligheten?

Hør episoden på Spotify her

Hør episoden på Apple podcast her

 

4. episode (mai 2023)

Kulturminner på to hjul

Den bevegelige kulturarven er mangfoldig. I denne episoden snakker vi med Arne Bjørn Hoel,styremedlem i Norsk Indian Klubb og en av stifterne av Norsk Veteran Motorsykkel Club og Trondhjemsridtet 1919. Vi snakker om fascinasjonen for de herlige Indian-syklene, veteranmotorsykkelmiljøene, kulturhistorien og Mikkjel Fønhus.

Hør episoden på Spotify her

Hør episoden på Apple podcast her

3. episode (mars 2023):

Metallsøking

I denne episoden av Kulturvernpodden møter du Erik Rønning Johansen, mangeårig leder for Norges Metallsøkerforening og en ivrig metallsøkerentusiast. Det er snart vår og metallsøkerne skal snart ut på åkrer og jorder og lete etter skjulte skatter igjen. Hør mer om hvordan de jobber og samler inn viktige biter til vår historieforståelse

Hør episoden på Spotify her

Hør episoden på apple podcast her

 

2.episode (feb. 2023):

Kulturvernpodden – Live fra Arendalsuka 2022: Tradisjonshåndverk for en bærekraftig fremtid.

Kulturvernorganisasjonene jobber for å bevare, formidle og lære bort disse kunnskapene til fremtidige generasjoner, men bør ikke også tradisjonshåndverk forsterkes som fag i skolen? Hvem har ansvaret for å løfte frem dette? Og hvorfor er tradisjonshåndverk et så viktig fag i det grønne skiftet?

Hør debatten vi arrangerte på Arendalsuka 2022. I panelet:

Toril Skjetne, Generalsekretær, Kulturvernforbundet

Eivind Falk, Instituttleder, Norsk Håndverksinstitutt

Kjærsti Gangsø, Daglig leder, Studieforbundet kultur og tradisjon

John A. Andersen, Tradisjonsbåtbygger, Kystlaget Øster Rissøer

Ola Fjeldheim, Generalsekretær, Fortidsminneforeningen

Hør episoden på Spotify her

Hør episoden på Apple podcast her

1.episode (jan. 2023): Velkommen til første episode i Kulturvernpodden hvor historien om hvordan den norske klinkbåt-tradisjonen ble tatt opp på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Med oss har vi prosjektleder og hovedansvarlig for å få til innskrivingen, Tore Friis Olsen fra Forbundet Kysten.

Hør episoden på Spotify her

Hør episoden på Apple podcast her