Regionale kulturarvnettverk

Kulturvernforbundet jobber i disse dager med å opprette regionale kulturarvnettverk. Her finner du en oversikt over prosessen.

Bilde: Fra Akerhusstevnet, et samarbeidsprosjekt i regi av Oslo Kulturarvnettverk

Over hele landet befinner det seg tusenvis av frivillige lag og foreninger som jobber med å ivareta, istandsette, formidle og lære bort kulturminner, lokalhistorie, håndverk og tradisjoner. Mange av disse er organisert i en landsdekkende organisasjon som er medlem i Kulturvernforbundet.

Det er derimot svært få av disse lagene og foreningene som har en regional forgrening, og lagene er ikke samorganisert i regionene. Det ønsker vi nå å gjøre noe med, slik at alle landets kulturvernlag og foreninger blir mere synlige og dermed mer relevante.

Ved å samle lagene og foreningene i regionale kulturarvnettverk ønsker vi å få til gode faglige samarbeid og nettverk på tvers av kulturvernfeltet, og vi ønsker at det frivillige regionale og lokale kulturvernarbeidet blir en sterk bevegelse som bidrar til mere aktiviteter, mere engasjement, mere inkludering og å bidra til å bygge gode lokalmiljøer basert på tradisjoner, lokalhistorie og lokal kulturarv.

De regionale kulturarvnettverkene vil fungere som et bindeledd mellom frivilligheten og det offentlige, og jobbe for å bedre rammene for det lokale og regionale kulturvernarbeidet. Kulturarvnettverkene vil også jobbe for økt samarbeid mellom frivilligheten og museer, arkiv, bibliotek o.a.

I tiden som kommer vil Kulturvernforbundet opprette flere slike regionale nettverk rundt omkring i landet. I 2021 tok vi initiativ til å opprette Oslo Kulturarvnettverk (Oslo KAN) og høsten 2023 begynner vi jobben med å etablere Trøndelag kulturarvnettverk (Trøndelag KAN). I tillegg har vi et samarbeid med Kulturvernrådet i Akershus.

Her finner du mere informasjon om de forskjellige nettverkene:

 

Her finner du informasjon fra vårt tilskuddsverksted i Drøbak 30. januar.