Årsmøte for Trøndelag Kulturvernnettverk skjer 8. juni

Vi inviterer lokale lag og foreninger i Trøndelag til konstituerende årsmøte for Trøndelag Kulturvernnettverk 8.juni på Kirkestallen, Stjørdal.

Leie av kirkestallen - Stjørdal kirkelige fellesrådInnkalling til årsmøte i Trøndelag Kulturvernnettverk

 Til alle frivillige lag og organisasjoner som har meldt interesse for Trøndelag Kulturvernnettverk

Det ønskes velkommen til konstituerende årsmøte i Trøndelag Kulturarvnettverk lørdag 8. juni kl. 10:00-16:00 i Kirkestallen ved Stjørdal museum Værnes.  

Påmelding: Til påmeldingsskjema

Det kan meldes på maks 2 fra hver organisasjon.  Det er også mulig å melde seg på ved å sende mail til: trondelagkan@kulturvern.no,

Sakspapirer finner du her:

Dagsorden på årsmøte:  

  1. Åpning ved leder i interimsstyret 
  2. Godkjenning av innkalling 
  3. Valg av ordstyrer og referent 
  4. Vedtekter 
  5. Fastsetting av kontingent
  6. Budsjett og regnskap 
  7. Aktivitetsplan
  8. Valg av styre og valgkomite 

På årsmøtet vil interimsstyret legge frem forslag til vedtekter, handlingsplan, budsjett og innstilling til det første styret for Trøndelag Kulturvernnettverk. Vi ønsker dere alle hjertelige velkommen til det som er starten på et veldig spennende nettverk for alle frivillige lag og organisasjoner som jobber innenfor det materielle og immaterielle kulturvernet.  

Siden februar og til nå har interimsstyret jobbet dedikert med å legge til rette for en god start for Trøndelag Kulturvernnettverk. Det er derfor viktig å være med og bidra til hva kult kan bli og bør jobbe med fremover. 

Vel møtt! 

På vegne av Interimsstyret,  

Leder Camilla Vaagan  

og Tonje Kvam, Regionkoordinator for Trøndelag Kulturarvnettverk 

For spørsmål og andre henvendelser vedrørende årsmøtet, ring: 41448233 ,eller mail til trondelagkan@kulturvern.no.