Kulturminnedagene

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival med ca. 370 arrangement og 70.000 besøkende rundt om i landet hvert år.

I 2024 markeres Kulturminnedagene 31.august. – 8. september.

Gjennom temaet «Spor, nettverk og forbindelser» vil arrangører formidle aktuell historie, kulturarv og tradisjoner fra sine lokalmiljø – som knutepunkt i et større nettverk. Et nettverk av synlige og usynlige stier mellom mennesker, organisasjoner og samfunn. Kulturen vi lever i er organisk og levende, og utvikler seg hele tiden som et resultat av menneskelig kontakt på tvers av grenser og barrierer 

Kulturminnedagene arrangerers av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven. Alle kan bli med på markeringen!

På denne siden finner du informasjon om hva Kulturminnedagene er, hvordan du kan bli med som arrangør eller hvilke arrangementer du kan besøke i ditt nærmiljø.

HER kan du lese mer om markeringen av Kulturminnedagene i resten av Europa.

Følg Kulturminnedagene i sosiale media: