KulturarvAgent

KulturarvAgent er et prosjekt under satsingen «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet». MIN kulturminnedag er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Med KulturarvAgent ønsker vi å oppnå at ungdom skal oppdage mer av vår mangfoldige kulturarv, hva kulturminner har å si for deres identitet og tilhøriget og hva kreves for at kulturarven skal kunne bringes videre til de neste generasjoner.

KulturarvAgent foregår blant annet under Operasjon Dagsverk hvor vi legger ut et oppdrag på OD dagen sin jobbside. Der ber vi elevene gå ut i sitt nærmiljø og ta bilde av det de ser på som sin kulturarv. Hva tror de kan bli fremtidens kulturarv, og hva er viktig å ta vare på til de generasjoner som kommer etter oss.

Prosjektet hjelper oss å få en bedre forståelse av hva unge ser på som sin kulturarv. Bildene og historiene vi får inn fra KulturarvAgentene bruker vi på SoMe og presenterer på vår hjemmeside.

KulturarvAgent – OD dagen 2023
78 bidrag fra
10 forskjellige fylker, sendt inn av
67 elever derav
40 ungdomsskole-elever og
27 VGS elever.