Ungt perspektiv

Hvert år får 10 ungdommer/ungdomsgrupper 5.000,- i honorar for å dokumentere et kulturminnedagsarrangement i sitt nærmiljø gjennom bilder og/eller video. Skoleklasser og andre grupper oppfordres til å delta.

Ungt perspektiv er en del av prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» som er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Det vil hvert år være mulig for ungdommer/ungdomsgrupper å få honorerte oppdrag med å dokumentere Kulturminnedagenes aktiviteter med korte skildringer, bilder og/eller video.

Hvem kan søke?

De honorerte oppdragene er beregnet for skoleklasser, idrettslag, barn med interesse for foto og kulturarv, bloggere, youtubere etc. som ønsker å formidle kulturarven i sitt nærmiljø.

Hvert år vil ti ungdommer/ungdomsgrupper få et honorar på 5.000,- for å dekke et arrangement, levere video/bilder og en kort skildring av arrangementet til Kulturminnedagenes administrasjon.

Oppdrag

Ungdommer oppfordres til å søke på oppdraget for å fange arrangementenes innhold fra et ungt perspektiv. Oppdraget skal resultere i korte skildringer, bilder og/eller videomateriell som levers til Kulturverforbundet innen avtalt frist.

Oppdraget består av følgende:

  • Besøk et lokalt kulturminnedagsarrangement og delta på aktivitetene.
  • Kom i kontakt med arrangører og andre besøkende for å høre hva de har å si om arrangementet.
  • Det viktigste er at du/dere som utfører oppdraget skal fange og videreformidle det som skjer fra deres eget perspektiv. Det kan for eksempel gjøres ved å bruke et ungdommelig språk, stille egne spørsmål, være reporter på stedet, bruke verktøy, apper og programvare som er aktuelle. Vær kreativ!
  • Sett innholdet sammen på en slik måte at det kan presenteres på Kulturvernforbundets hjemmeside.

Krav til søknaden

Ønsker dere å være med på dette prosjektet, send en mail til odd.hesselberg@kulturvern.no og svar på følgende spørsmål:

  • Hvilket arrangement skal dokumenteres
  • Kontaktinformasjon til dere selv og arrangøren
  • Hvem skal gjøre jobben?
  • Hvordan har dere tenkt å gjøre det?
  • Hvorfor skal dere få oppdraget?
  • Hva skal honoraret brukes til?

Vurdering av søknader

Utvalgte arrangement skal representere Kulturminnedagenes bredde, både når det kommer til program, publikum og geografi, og bildene/videomateriell skal gjenspeile et mangfold av aktiviteter og arrangementer.

Søknadene behandles fortløpende. Pengene utbetales etter utført oppdrag.

Rettigheter

Ved innsendelse av materiell i forbindelse med oppdraget bekrefter avsender å eie rettigheter til innholdet og gir Kulturvernforbundet rett til å bruke dette i forbindelse med Kulturminnedagene.

Innholdet vil presenteres på Kulturvernforbundets hjemmeside.

Personvernloven må til en hver tid følges og vi har utarbeidet et dokument som vil hjelpe dere å følge reglene som journalister på kulturminnedagsarrangementer.

Veileder for personvern og bildebruk ved arrangement.