Bli en KulturarvAgent – 2023

Bli vår KulturarvAgent under årets Operasjon Dagsverk.

KulturarvAgent QR

Med oppdraget som KulturarvAgent under Operasjon Dagsverk (OD dagen) ønsker vi at ungdom skal oppdage mer av vår mangfoldige kulturarv, hva kulturminner har å si for deres identitet og tilhøriget og hva kreves for at kulturarven skal kunne bringes videre til de neste generasjoner.

På årets OD dag ønsker vi å engasjere 50 ungdommer/elever som kulturarvAgenter. Deltakerene får tilsendt Arbeidskort som bevis for utført dagsverk, og Kulturvernforbundet betaler inn til Operasjon dagsverk for utført oppdrag.

Temaet for KulturarvAgent er det samme som årets Kulturminnedager, Levende kulturarv.

Som KulturarvAgent går du ut i ditt nærmiljø og dokumenterer kulturminner, tradisjoner og kunnskap. Klikk deg inn på KulturarvAgent-linken, eller bruk QR koden i bildet ovenfor og registrer deg, ta ett bilde og svar på spørsmålene i skjema:
1. Hvilket håndverk kreves for å ta vare på dette kulturminnet/arven?
2. Hvorfor valgte du dette kulturminnet/arven?
3. Hvilken tilknytning har du til det valgte kulturminnet/arven?

Snakk gjerne med eiere eller andre som har kunnskap om kulturminnet, let etter informasjon og historikk og finn ut hva slags kunnskap og/eller håndverk som kreves for å ta vare på dette kulturminnet.

Kulturarven er all kulturen vi har arva etter generasjonene før oss. Et kulturminne/kulturarv kan også være materiell eller imateriell kulturarv innenfor religion, språk, skikk og bruk, kunst, musikk, vitenskap, mat-tradisjoner, klær, bygninger, redskaper, måten vi lever på og normer. Alle tingene vi skaper i et samfunn og overfører fra generasjon til generasjon. Alle skal kunne bidra til å definere sin egen kulturarv.

Er du usikker på hvor det er kulturminner i ditt nærområdet kan du enkelt finne det ved et søk på din adresse med www.kulturminnesok.no. Du kan også definere selv hva du mener burde være et kulturminne.

Tilbakemeldingene fra OD dagen hjelper oss å få en bedre forståelse av hva unge ser på som sin kulturarv. Bildene og historiene vi får inn fra KulturarvAgentene vil vi bruke på SoMe og presentere på vår hjemmeside.

Ønsker du mer informasjon om KulturarvAgent prosjektet, eller om vårt samarbeid med OD dagen, kontakt odd.hesselberg@kulturvern.no

 

 

 

KulturarvAgent er en del av Ungt perspektiv som igjen er en del av prosjektet MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet, MIN kulturminnedag er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.