Kulturminnedagsprisen

Formålet med prisen

Kulturminnedagsprisen går til den arrangøren som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om å «formidle og tilgjengeliggjøre kulturarven for allmennheten og bidra til å skape forståelse og engasjement for kulturarv og historie»

Kriterier for å delta i konkurransen

  • Arrangøren må ha registrert arrangement på hjemmesidene til Kulturminnedagene inneværende år innen fristen. I 2023 er fristen for å bli vurdert onsdag 16. august.
  • Det registrerte arrangementet må foregå i årets offisielle arrangementsperiode
  • Det registrerte arrangementet må være åpent for alle med gratis adgang (det kan kreves noe betaling for mat og/eller transport)

Vurdering av vinner

Kulturminnedagsprisen går til den arrangøren som best har oppfylt Kulturminnedagenes formål og kriterier. I tillegg vektlegges samarbeid mellom flere aktører, arrangørens markedsføring av arrangementet, og i hvilken grad tema vektlegges under årets arrangement. Prisen skal stimulere til økt frivillig innsats og bidra til styrking av lokalt kulturvernarbeid.

Prisen utvides i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB og vil i tidsperioden 2021 – 2023 være på kr. 50.000,-. Diplom overrekkes vinnerarrangøren (hovedarrangør der det er flere som samarbeider) på arrangementsdagen.

  • Prisen skal normalt gis til én vinner eller samarbeidsgruppe
  • Prisen skal normalt ikke gis direkte til offentlige instanser eller privatpersoner. Offentlige instanser og privatpersoner kan være med i en vinnende samarbeidsgruppe.
  • Prisvinner vurderes opp mot de senere års vinnere med tanke på:

1) Geografisk spredning

2) Hvilken type lag, organisasjon, museum etc. prisen har gått til tidligere

3) Om prisen deles ut på grunnlag av ett enkelt arrangement eller innsats over tid

 

Tidligere vinnere

2022

Årets tema: Drivkraft (Frivillighetens år)

Årets prisvinner: Balsfjord og malangen historielag for arrangementet «Kulturminnedagene i Balsfjord»

Les mer om prisvinneren her

2021

Årets tema: DIALOG

Årets prisvinner:Finnskogen natur- og kulturpark for arrangementet «Møte med en fremmed kultur»

2020

Årets tema: Lære, bruke, bære

Årets prisvinner: Rendalen næringsforening og Rendalen kommune for arrangementet «Veidemannsfestivalen 2020»

2019

Årets tema: Fremtidens kulturarv

Årets prisvinner(e): Prisen ble dette året delt mellom to kystlag:

  • Øksnes kystlag – for arrangementet ”Fra steinalderkost til føde i framtida – en ”tidsreise” i matkultur”
  • Nærsnes kystlag – for mangeårig engasjement som Kulturminnedagsarrangør (19 år på rad)

2018

Årets tema: Typisk norsk – ikke bare norsk

Årets prisvinner:  Fortidsminneforeningen Os Lokallag, Stiftinga Lyngheim og Os sogelag for arrangementet «Rosemåling og andre handverkstradisjonar i Os».

2017

Årets tema: Kulturminner i samfunnets tjeneste

Årets prisvinner: Midt-Troms museum for arrangementet «Natur og mennesket på Senja»