Arkiv

Tidligere tema for kulturminnedagene

Her kan du se tidligere års arrangementer:

Tema:

2023    Levende kulturarv

2022    Drivkraft (Frivillighetens år)

2021     Dialog

2020     LÆRE BRUKE BÆRE

2019      Fremtidens kulturarv

2018      Typisk norsk – ikke bare norsk

2017      Kulturminner i samfunnets tjeneste

2016      Se hva vi kan: kompetanse og kunnskap i kulturvernet

2015      Nabolag – mennesker, kulturminner og historie

2014      Den store reisen – 200 års utvikling

2013      Historiens kvinner og menn – deltakelse, fellesskap og handling (Stemmerettsjubileet)

2012      Møteplasser

2011      Skjulte skatter, spor i landskapet.

2010      Nytt liv i gamle minner

2009     ”Vann og dagliglivets kulturminner” (Kulturminneåret)

2008     ”Mangfoldig fritid” (Mangfoldsåret)

2007      Til glede og besvær – forsamlingshus, bedehus og ungdomshus

2006      Steder for ankomst og avreise

2005      Fra slegge til mus. Forandringens hundreår 1905-2005

2004      Fra fiskehjell og stabbur til dekket bord og «Kulturkonvensjonen 50 år»

2003      Vår medisinske kulturarv

2002      Da klokka klang… Skolen – bygningen – kunnskapen

2001      Tradisjoner i tre

2000      Kommuikasjon

1999      Arven fra Europa

1998      Gamle håndverk i ny tid

1997      Bli kjent med dine kulturminner, kulturminner langs kyst og vannveier og industrielle kulturminner

1996      Troens hus og dødens hager

1995      Kulturmiljøer

1994      Tekniske og industrielle kulturminner

1993      Ikke tema – første deltakelsesår