Årets kulturminnedagspris går til Balsfjord og Malangen Historielag

Kulturminnedagsprisen 2022 ble tildelt i forbindelse med kulturminnedagsarrangementet ved Balsfjord kirke og gamle prestegården. Prisen er på kr. 50 000,-

11.09.2022

Styret i Norges Kulturvernforbund har besluttet å tildele Kulturminnedagsprisen 2022 til Balsfjord og Malangen Historielag for arrangementet «Kulturminnedagene i Balsfjord». Prisen er på kr. 50 000,- og ble tildelt i forbindelse med kulturminnedagsarrangementet ved Balsfjord kirke og den gamle prestegården søndag 11. september.

Årets prisvinner har i samarbeid med Sametinget, Midt-Troms Museum, Fortidsminneforeningen, Laksvatn Husflidslag, Tennes idrettslag m.fl. laget et imponerende program for Kulturminnedagene i Balsfjord som foregår i perioden 3.-11. september. Gjennom ni arrangementer, over ni dager og på ni arrangementssteder har arrangørene gjort en formidabel innsats med å vise frem, tilgjengeliggjøre og formidle historien om fredete samiske gårdstun og kulturminner, sætermiljø, istandsatte naust, tradisjonsbåter og helleristninger.

Arrangøren har klart på en fortreffelig måte å inkludere alle sider av den lokale kulturarven i kommunen, som er et speilbilde på stedets mangfold av kulturer og etnisiteter. Her har samer, kvener og nordmenn levd side om side i hundrevis av år. De senere år har Balsfjord også bosatt flyktninger fra andre land, og årets kulturminnedager har et sterkt og viktig fokus på inkludering og samhandling på tvers av kulturell bakgrunn.

«Jeg blir så utrolig glad når jeg ser denne utrolig sterke drivkraften og engasjementet til de lokale arrangørene i Balsfjord» sier styreleder i Kulturvernforbundet, Jørn Holme.

«Spesielt imponerende er det at de klarer å få til et så godt gjennomarbeidet og mangfoldig arrangement som virkelig løfter frem både mennesker og kulturminner, og bidrar til glede og stolthet over den lokale kulturarven. Det er nettopp slike arrangement som bidrar til gode, trygge og inkluderende nærmiljø, og Balsfjord og Malangen historielag med alle sine gode samarbeidspartnere er virkelig verdige vinnere av årets kulturminnedagspris».

Kulturminnedagsprisen går til den arrangøren som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om å «formidle og tilgjengeliggjøre kulturarven for allmennheten og bidra til å skape forståelse og engasjement for kulturarv og historie».

Vi gratulerer så mye til Balsfjord og Malangen historielag og alle deres gode samarbeidspartnere med årets kulturminnedagspris.