Vest utvikling

juni 2024: For å skape Vestland kulturnettverk utvikler vi både formelle dokumenter og ideer. Her ligger nyttige dokumenter og lenker.

Framdrift

19. juni 2024: Innsending til Brønnøysundregistrene for å få organisasjonsnummer. Vedlegg:

KUV stiftelsesdokument

Vedtekter for Norges Kulturvernforbund

KUV Vedtekter juni 2024

KUV deltakere på Stiftelsesmøtet (sendes internt)

13. juni 2024: Første møte for interimstyret. Innkalling: KUV møte 13. juni kl 16.30

15. mai 2024:  Stiftelsesmøte på Nybygget i Bergen og via Teams. Kulturvernforbundet tok initiativ til stiftelsesmøtet og ga sin tilslutning til oppstarten av Vestland Kulturvernnettverk. Det var 27 som deltok på møtet.

 

LENKER TIL RESSURSER FOR INTERIMSTYRET VESTLAND:

KUV epostliste alle Vestland (sendes internt)

Søknad RA verdiskapningsmidler Vestland kulturarvnettverk 

INFORMASJON om kulturalliansen og regionale kulturkretser