Akershusstevnet 2022

Kim Brantenberg

Arrangør: Oslo Maritime Kulturhavn / Oslo Kulturarvnettverk

Sted: Akershusstranda 3, 0150 Oslo

Tid: 3. - 4. september 10.00 - 15.00

Universelt utformet: Nei

Akershusstevnet er en mønstring av veteranfartøy tilhørende foreningene som utgjør Oslo Maritime Kulturhavn. Akershusstevnet i år samarbeider med flere andre kulturvernforeninger for å vise bredden av kulturvern i Oslo: Veteranfartøy, -motorer, -biler og -motorsykler. Men også tradisjonshåndverk, lokalhistorie og mye mer. Velkommen til Oslo Maritime Kulturhavn!

Hovedarrangør

Oslo Maritime Kulturhavn

Medarrangører

Den norske Veteranredningsskøyteforening, Kystlaget Viken, Norsk Motorskøyteklubb, Norsk veteranskibsklub, Oslo KFUM Sjøkorps , Oslojolleklubben Bundus, Seilskøyteklubben Colin Archer og Venneforeningen for veteranfartøyet M314 Alta.