Åpen brygge på Hestøygården

Arrangør: Annie og Bjørn Henriksen

Sted: Hestøy gård (Hestøyveien 140, 8854 Austbø)

Tid: Lørdag 10. september kl. 11.30

Universelt utformet: Nei

Brygga på Hestøy gård, fra 1784, har de siste årene blitt restaurert.
I anledning Kulturminnedagene markeres dette med åpen brygge, hvor eierne og håndverkerne vil fortelle om arbeidet som har blitt gjort.