Åpen dag på Dalen gård

Gårdbruker Peder Glærum med familie og arbeidsfolk ca 1900.

Stiftelsen Nordmøre Museum

Arrangør: Dalen gård venneforening og Kulturenheten i Kristiansund kommune

Sted: Dalen gård, Dalaveien 15, 6511 Kristiansund (vis a vis Atlanterhavsbadet).

Tid: 11. sept. 12:00 - 15:00

Universelt utformet: Nei

I forbindelse med Kulturminnedagene 2021 vil Dalen gård venneforening i samarbeid med Kulturenheten i Kristiansund kommune holde åpen gård lørdag 11.09.21 i tidsrommet kl. 12:00 – 15:00.
Salg av kaffe og vafler m.m. Det vil være omvisning på gården.
Hjertelig velkommen – fri entré!
Arr. på Facebook
Litt historikk:
Det var skotten Walther Miln som først; «bygslet og opdyrket et mindre jordstykke og oppsatt stengjerde omkring, bygget et uthus, som bestod av lade, fjøs og sauehus», i det som da ble kalt Øvre Fosenvågen (Ytterstad 1927). Han har altså drevet det første gårdsbruk i Dalen, men han bygget ikke våningshus. Dette hadde han i byen.
Miln tok handelsborgerskap i Kristiansund i 1778 og døde i 1799. Hans enke giftet seg på ny, men solgte uthuset og Milns vånegård i byen til N.H. Knudtzon. Han døpte stedet for Dalen. Samtidig kjøpte Knudtzon et stykke vest for gården (Dalabrekka og vestover). Året etter kjøpte han hele strekningen til Dunkarsundet. I årene 1808-1810 ble det drevet nydyrking og grøfting, og Milns vånegård ble flyttet fra byen og satt opp.
I Våningshuset i Dalen gård finnes noen meget interessante malerier. I andre etasje er storsalens vegger dekket av malerier. Motivene er gammeltestamentariske samt astro-matematiske, med norsk eller engelsk tekst under. Milns hus med maleriene må ha vært arnested for en egenartet religiøs etisk kultur. Kanskje frimureri? Hvem maleren/malerne var er uvisst. Trolig fikk W. Miln bildene malt i 1770-90.
Da Knudtzon døde i 1846 hadde gården 17 melkekuer, 1 okse og 2 hester. I perioden 1846 til 1855 hadde Dalen gård tre ulike grunneiere og i 1855 kjøpte John P. Glærum fra Surnadal gården for 3200 spesidaler. Familien eide gården helt til kommunen eksproprierte den i 2004.
Jordbruket i området bestod hovedsakelig av melkeproduksjon og sauehold. For å skaffe dyra mat ble store områder dyrket opp. Av arealregnskap på kart fra 1880 er beregnet arealet med eng ca 1780 ar av gårdens totale areal på ca 3000 ar. Da var områdene hvor vi finner idrettsanleggene, campingplassen, Dalabrekka og Hagelin dyrka mark. Det siste området som ble dyrket opp er Brannsletta (flat slette i retning Dunkarsundet som i dag er bevokst med gran). Ble kalt Brannsletta etter fotballaget Brann fra Vågen som brukte den til trening.