Åpen Mariero Stasjon

foto: Rolf Magne Bøe

Arrangør: Norsk Jernbaneklubb avd Rogaland og Rutebilhistorisk Forening

Sted: Mariero Stasjon

Tid: 20. sept. 12:00 - 15:00

Universelt utformet: Nei

Jernbaneklubben åpner gamle Mariero Stasjon for publikum.

Her finner du utstilling av gammelt jernbaneinventar og på stasjonsområdet blir det anledning for barna å sykle en liten tur med dresin.

Rutebilhistorisk stiller ut gamle busser og det kan bli mulighet for å ta en kort kjøretur i en av disse.

Salg av kaffe og noe attåt.

Hovedarrangør

Norsk Jernbaneklubb, avdeling Rogaland

 

Medarrangører

Rutebilhistorisk Forening

Kontakt

E-post adresse: rolf.magne.boe@lyse.net