Åpning av Kulturminnedagene i Holmestrand kommune

Holmestrand kommune

Arrangør: Holmestrand kommune

Sted: Hof sentrum

Tid: 02. sept.

Universelt utformet: Nei

Velkommen til åpningen av Kulturminnedagene i Holmestrand! Besøk Kulturkontoret sin «stand» på Hof-dagen og hør om alle de spennende kulturarvarrangementene du kan finne rundt om i kommunen i løpet av uken. Her kan du også lage vennskapsbånd slik de gjorde i middelalderen!

Hovedarrangør

Holmestrand kommune

Sponsorer

Norges kulturvernforbund