Åpning av kulturminnesti ved Bollerud

Arrangør: Bollerud Vel

Sted: Frammøte ved bommen på Råenseterveien

Tid: 15. september kl. 13.00

Universelt utformet: Nei

Åpning av Kulturminnesti ved Bollerud, med start ved bommen på Råenseterveien. Vi besøker tuftene etter to gamle husmannsplasser, samt gravrøyser fra bronsealder og jernalder. Arrangører er Bollerud Vel og Øvre Eiker kommune.