Arkeologidag frå Vikingtida

Arrangør: Kulturhistorisk Museum, Oslo, i samarbeid med Bygland kommune

Sted: Sentrumsbygget, Bygland

Tid: Laurdag 2. september kl 11 - 17

Universelt utformet: Nei

kl 11:00 :         Opning av aktivitetsdag for publikum i dei gamle Banklokala i Sentrumsbygget, Bygland.

Utstillingsleiar: Arkeolog Ingvild Solberg Andreassen, KHM

Arkeologene Letizia Bonelli og Treskjærer og 3D spesialist Bjarte Aarseth frå KHM syner digitale dokumentasjonsmetoder i arkeologi. Demonstrasjonsstasjonar i lokalet med framsyning av funn frå vikingtida i Bygland

Framsyning av arbeidsmetodene frå vikingtida, med spinnehjul frå utgraving av kvinnegrav frå vikingtida på Nese, og kunsthandverk. Prøving av klær og utstyr frå vikingtida, med stridsøks frå Langeid, skjold o.a.

Framsyning av funn frå Bygland i ny teknologi:

3D utgåve av toppen av det no verdskjende Langeidsverdet til prøving for publikum

Den fyrste 1:1  printa utgåve av stavkirkeportalen frå Austad stavkyrkje.

Eigne aktivitetar for born, som kan lære om arkeologi og leite etter skattar frå vikingtida.

Kl 13-15 Seminar på Bygland Kulturscene om Vikingtida

Velkomst ved ordførar Sigbjørn Fossdal

Ordstyar: Arkeolog Ingvild Solberg Andreassen, KHM

Innlegg:

  • Docent Terje Østigård, Universitetet i Uppsala: «Kvifor er Setesdal viktig for å forstå Europas historie? Frå folketru og overtru til tradisjon og felles kulturhistorie»
  • Professor emerita Siv Kristoffersen, Universitetet i Stavanger: «Med tein og sverd :

Spinnehjulene fra Nese blir til fortelling om kvinner og tekstilarbeid»

  • Arkeolog og utgravingsleiar for Langeidprosjektet Camilla Wenn, KHM : «Langeidsverdet – betydning i forskning og i det framtidige Vikingtidsmuseet på Bygdøy
  • philos Mikkel B. Tin : «Om drakten i Setesdal og et par store myter»

Spørsmål og svar i dialog med publikum.

17:00 Avslutning av utstillinga i Sentrumsbygget.