Arkeologien og kulturlandskapet fortel – om historia og dalen sin sjel!

Nærøyfjorden Verdsarvpark

Arrangør: Nærøyfjorden Verdsarvpark, Lærdal kommune, Borlo Bygdetun og Fortidsminneforeningen Sogn lokallag

Sted: Borlaug, Lærdal kommune

Tid: 04. sept. 12:00 - 17:00

Universelt utformet: Nei

Markering av Kulturminnedagane 2022 med føredrag og guida vandringar i det historiske landskapet på Borlaug i Lærdal kommune.

PROGRAM

1200-1330

Føredrag på Borlo Bygdetun:

– «Den grøderike dalen som grunnlag for busetting og kulturminne» v/ landbrukssjef Magnhild Aspevik

– «Arkeologi fra grøftekanten. Resultater efter tyve års udgravninger langs E16 i Lærdal» v/ arkeolog Søren Dinhoff

1330-1530

Guida vandring på Eråksgrandane – eit kulturlandskap med lang tidsdjupne, med Aspevik, Dinhoff og Dagfinn Hegg-Lunde

1530-1600

Servering av lappar, kaffi/te og saft på Borlo Bygdetun

1600-1700

Omvisning på Borlo Bygdetun ved Dagfinn Hegg-Lunde (eigar)

 

Pris                                 kr. 150,- (vaksne), kr. 50,- (born/ungdom)

 

Påmeldingsfrist         01. september (NB: Begrensa tal plassar!)

Hovedarrangør

Nærøyfjorden Verdsarvpark

Medarrangører

Borlo Bygdetun

Lærdal kommune

Fortidsminneforeningen Sogn lokallag

Sponsorer

Fortidsminneforeningen