Barnas dag på Kulturfabrikken

Arrangør: Sortland Museum i samarbeid med Kulturfabrikken

Sted: Sortland Museum, Kulturfabrikken

Tid: 14. september kl 11 - 14

Universelt utformet: Nei

14 august åpnet utstillingen «Seabed» på Sortland Museum. Utstiillinga forteller og gir et bilde av hvordan havets bunn ser ut, også den nære havbunn. Utstillinga er en utstilling, et formidlingsopplegg  og en konferanse for barn og unge. Det er havets betydning i nord, det sårbare økosystemet i havet og konsekvensen av marin forsøpling har nå og for vår framtid. Sortlandssundet spiller en sentral rolle i utstillingen. «Seabed» er et dugnadsprosjekt og finasiert av bedrifter, fylke og kommuner.