Barneteater i Ljosheim: Himmelspringaren – Kulturarvfestival i indre Vestland

Arrangør: Grendahuset Ljosheim og Eksingedalen Kvinne- og familielag

Sted: Grendahuset Ljosheim

Tid: 31.08. kl14-15

Universelt utformet: Nei

Den dagen lammet «Lilla» kjem til verda, vert det sjokk i Gullullafjøset. Ho er jo ikkje som vanlege søte kvite lam, ho er lilla!

Ingen vil vite av henne, ikkje ein gong mor hennar.

Det er vondt å verte støytt ut av sine eigne, men dagen då den farlege Kvasskjeften kjem,
visar Lilla kor mykje mot som kan bu i ein liten lammekropp, sjølv om den er litt annleis enn
dei andre.

Teateret er ei figurteaterframsyning basert på Sissel Horndal si bok med same tittel.

Høver for barn frå 3 år og oppover i alle aldrar!

Framsyninga varer i om lag 45 minutt.

Billettar kan kjøpast i døra og kostar kr 80,- for enkeltbillett, og 200,- for familiebillett.

Arrangementet er arrangert av Grendahuset Ljosheim og Eksingedalen Kvinne- og familielag.

Teateret er eit av arrangementa under Kulturminnedagane/ Kulturarvfestivalen i indre Vestland

https://www.facebook.com/events/869478288270498

Kontakt

Navn: Anna Bergo

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Grendahuset Ljosheim

Telefon: 48024522

E-post adressee: annabergo@hotmail.com