Bibliotekjubileum i Sund

Arrangør: Sund sogelag og Folkeakademiet Vest

Sted: Sund kyrkje, Klokkarvik

Tid: Vandreteateret 2.september 14.00 - 18.00

Universelt utformet: Nei

Biblioteket i Sund 200 år

Sund sogelag markerer at biblioteket er 200 år. Bokutlånet starta ved at soknepresten i Sund kyrkje i Klokkarvik lånte ut bøker etter gudstenesta. Presten var altså den første bibliotekaren i 1823. Han hadde vel helst religiøse skrifter itil utlån i starten, men etter kvart som  boksamlinga vart større, fekk folk meir å velja mellom. I opplysningstida var det viktig at folk kunne lesa og tileigna seg kunnskap. Vandreteateret 2 september skal visa bibliotekhistoria gjennom 200 år med scener både inne og utanfor kyrkja. Det heile vert avslutta med ein folkefest på Skuleneset der litteraturbåten ligg ved kai.

Hovedarrangør

Sund sogelag

Medarrangører

Folkeakademiet Vest