Bildeforedrag «Den gamle Drammenbanen fra Spikkestad til Drammen»

Arrangør: Drammen Historielag

Sted: Strømsfjerdingen Kulturhus, Nedre Eikervei 13, 3045 Drammen

Tid: 9. sept. kl. 18.00

Universelt utformet: Nei

Bildeforedrag med Knut A. Andersen om den gamle jernbanen  fra Spikkestad til Drammen.

Foredraget holdes i Drammen Historielags kulturhus Strømsfjerdingen. Huset er bygget som skole i 1784 nøyaktig etter skoleforordningen av 1739.  Lokalene er tilrettelagt for rullestol med ramper.

Se også Drammen Historielags andre arrangementer på Kulturminnedagene.