Blestring & vasskraft i Bygningshistorisk park, Dovre

Hjerleids venner

Arrangør: Foreningen Hjerleids venner, i samarbeid med Hjerleid handverksskole og Senter for bygdekultur

Sted: Bygningshistorisk park på Dovre - et utendørs klasserom

Tid: 7.sept. 10:00 - 18:00

Universelt utformet: Nei

Foreningen Hjerleids venner ønsker å invitere folk i alle aldre og fra fjern og nær til å lære og oppleve mulighetene som vannkraften gir, og gjenskape kunnskapen om jernblestring. I Bygningshistorisk park på Dovre har vi bygd opp en oppgangssag, har restaurert en kvernkall og en vassrenne, og har også en gammel kvern, alt drevet av vannet i Rudiåa, som renner gjennom parken. Oppgangssaga har opprinnelig stått her fra 1700-tallet, er gjenoppbygget av elever, kursdeltakere, håndverksinteresserte. Alle de 13 bygningene i parken er åpne for besøkende, og pilegrimsleden går rett forbi, så det er mange nasjonaliteter som kan møtes ved bålplassen der om sommeren. Vi har bygd tjæremile og brent tjære, og laget kol. Nå ønsker vi å utvide parken med å bygge et jernblester, og i samarbeid med elever og lærlinger i smedfaget på Hjerleid, dele kunnskapen om jernutvinning og bruk med barn, unge og folk flest.

Vi har satt av 7.september til dette, men vil også bruke 8.september for å kunne fullføre byggingen. Publikumsdagen vi inviterer til er 7.september. Da vil vi ha kaffe på bålet, åpen grill, musikk og informasjon om bygningene, historien til parken, demonstrere vannkraften, vise fram tjæremila, muligens i fyr, og enkle aktiviteter som barn kan delta på , som å lage mini-kvernkall.

 

Hovedarrangør

Foreningen Hjerleids venner er en forening av frivillige som arbeider for å opplyse om verdien av kulturminnene våre og tradisjonshåndverket, styrke utdanningstilbudet på Hjerleid skole og håndverkssenter på Dovre, og bidra til at elever og besøkende får en god opplevelse, både som hybelboer, elev, gjest og på fritida. Medlemskontingenten brukes til å pusse opp hybler, drifte Bygningshistorisk park, bidra til arrangement og utstillinger av håndverk m.m. Foreningen har  ca 200 medlemmer, og gjør det meste på dugnad.

https://www.hjerleid.no/no/foreningen-hjerleids-venner

Medarrangører

Senter for bygdekultur (SFB) er en bedrift eid av Stiftelsen norsk kulturarv. SFB eier Bygningshistorisk park. SFB arrangerer også kurs i håndverk gjennom året, arrangerer TREseminaret og Hjerleidutstillingen hvert år. https://www.hjerleid.no/senter-for-bygdekultur

Hjerleid handverksskole bruker Bygningshistorisk park som opplæringsarena, og gjør vedlikehold, reparasjoner og bruker parken til å lære ulike håndverk, og til å brenne tjære,  sage materialer, lære om skogen, og nå blestre jern. https://www.hjerleid.no/

Kontakt

Navn: Helle Hundevadt

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Hjerleids venner

Telefon: 93281930

E-post adresse: post@hjerleid.no

Sponsorer

Foreløpig ingen, men vi kan søke noen lokale butikker om bidrag til kaffe og servering til besøkende.

Vi vil invitere skole og barnehage. Og så vil vi spesielt invitere Flyktningetjenesten i Dovre, som ønsker å kunne tilby informasjon, opplevelser og kjennskap til innbyggerne i Dovre gjennom dette arrangementet.