Bli med på en reise gjennom gatene i Moss på 50-og 60-tallet

Arrangør: Moss bibliotek

Sted: Moss bibliotek

Tid: 9. september kl. 14.00

Universelt utformet: Nei

Mossianaprisvinneren Arve Tomt Gundersen viser bilder og forteller.

Tid: kl. 14.00

Sted/Oppmøte: Moss bibliotek, Fossen 22

Arrangør: Moss bibliotek

Gratis

Hovedarrangør

Moss bibliotek