Bruk av verna bygg

Arrangør: Sortland Museum i samarbeid med Kulturfabrikken

Sted: Kulturkafeen. Kulturfabrikken

Tid: 22. september kl 19

Universelt utformet: Nei

Bruk av verna bygg: Jennestad handelssted, Lihallen og Kunstnerhuset

Miniforedrag ved : Kåre Bjørn Kongsnes(Jennestad), Tove Hov Jacobsen(Lihallen), Eva Charlotte Nilsen  og Linn Pedersen(Kunstnerhuset)

Kulturminneplanen for Sortland er vedtatt med 31 verna bygninger og bygningsmiljø. Hva forstår vi med vern og hvilke konsekvenser og muligheter er det for de som eier de verna anleggene(husene).

Ordfører Karl Erik Nordlund vi orientere om den vedtatt kulturminneplanen