By – og kunstvandring

Arrangør: Moss kommune

Sted: Moss jernbanestasjon

Tid: 7. september kl. 12.00-13.30

Universelt utformet: Nei

Fra Peter Andreas Blix’s Jernbanebygning i sør til Bernt Ankers Konventionsgården i nord.

Tid: kl.12.00 – 13.30

Sted/Oppmøte: Jernbanestasjonen

Formidler: Rådgiver/ kunsthistoriker, avd. kultur og idrett, Arnt Fredheim

Arrangør: Moss kommune
Gratis