Arrangør: Villa Fridheim

Sted: Villa Fridheim

Tid: 7.september 11.00-16.30

Universelt utformet: Nei

Nytt arrangement på eventyrmuseet!

DAGEN FOR LAG OG FORENINGER I KRØDSHERAD.

Det er et imponerende engasjement i bygda – noe vi alle kan være kry av!

7.september samler vi  over 20 av bygdas lag og foreninger – og det meste av hva som kan krype og gå.
Boder, telt og mange aktiviteter, både ute og inne,  i regi av de som deltar.
Kom å se hva som rører seg i Krødsherad, finn en ny fritidsaktivitet og treff kjentfolk.

Program inne:

11.00   Villa Fridheim åpner
11.15   Regndråpene
11.30   Krødsherad ungdomskor
12.00   Historielaget: foredrag om befolkningen i Krødsherad
12.30.  Con Brio
13.15   Fortidsminneforeningen 175 år.
13.45   Seniordansen (i hallen -amfiet om været tillater det)
14.15   Unotan ( i hallen- i amfiet om været tillater   det).  Sving deg i dansen!
15.00   Premieutdeling fra de ulike standene, storsalen
15.30   Eli Taugbøl og Per Åsmund Omholt spiller på og forteller om Ørpenfelene16.30   Villa Fridheim stenger
16.30   Tur med Kryllingen med Unotan ombord

Gratis arrangement og inngang på museet

Fru Theas kafe er åpen

DELTAGERE

KRØDSHERAD BRIDGEKLUBB
2. etg. Biblioteket. Lær å spille bridge!

KRYLLINGEN 4H
1.etg. Lekerommet. Aktiviteter for barna.
Telt ute. Volleyball.
KRØDSHERAD PENSJONISTFORENING
Telt ute.
VENNER AV VILLA FRIDHEIM
Telt ute.
NOREFJELL HUSFLIDSLAG
1.etg. Gamle butikken.
Utstilling og salg av egne produkter
Telt ute. Lær deg filting!
KRØDSHERAD HISTORIELAG
2.etg. Storsalen. Foredrag om befolkningen i Krødsherad.
Telt ute.
KRØDSHERAD BONDE-OG SMÅBRUKARLAG
Bak stabburet. Møt kuene.
KRØDSHERAD HAGELAG
Telt ute. Salg av egne produkter.
Kakelotteri. Konkurranse.
KRØDSHERAD SENIORDANSGRUPPE
Oppvisning i amfiet (om dårlig vær flytter de til hallen)
Telt ute.
BADMINTONGRUPPA
Ute. Spill badminton med oss!
KORENE I KRØDSHERAD
Synger i storsalen:·         Con Brio
·         Krødsherad Ungdomskor
·         Regndråpene

NORESUND VEL-FORENINGEN (forbehold)
2.etg. Bli med å spill brettspill!
MALEKLUBBEN, KLUBB 79
Utstillingsrommet i kjelleren: Møt årets utstillere .
Paviljongen: Prøv ulike maleteknikker.
BONDELAGET
Ute. Traktorer og landbruksutstyr
TRAVKLUBBEN
Bak stabburet. Traverhesten kommer (forbehold)
KRØDSHERAD KOMMUNE
Telt ute. Vertskap i verdensklasse!
MØT DE POLITISKE PARTIENE
Telt ute med de tre partiene i Krødsherad
FORTIDSMINNEFORENINGEN, avd.Buskerud
2.etg. StandUNOTAN, torader
Spiller opp til konsert i amfiet
(om dårlig vær flyttes det til hallen)
Ta på danseskoene-her er det lov å svinge seg!
ELI TAUGBØL OG PER ÅSMUND OMHOLT
Spiller og forteller om Ørpenfelene, storsalen.

MS KRYLLINGEN
Tur med MS Kryllingen. Unotan spiller om bord.
Mulighet for kjøp av drikke og snacks.
Turen varer 1 time og koster 100,-.
Påmelding til MS Kryllingen: post@kryllingen.no

 

 

Hovedarrangør