Bygningsverndagen

Arrangør: Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

Sted: Vøienvolden gård, Maridalsveien 120, 0461 Oslo

Tid: 15.sept. 12:00-16:00

Universelt utformet: Nei

Velkommen til bygningsverndagen 2019! Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus arrangerer årlig denne tradisjonsrike byggmessen der tradisjonshåndverk står i fokus. Her kan du komme i kontakt med dyktige håndverkere og nyte en svele til vakker musikk på tunet. Vi kan tilby aktiviteter for både barn og voksne, så ta med hele familien og venner, og bli med!

På bygningsverndagen kan både voksne og barn lære seg å mure med murstein og ekte kalkmørtel, og lafting. Det blir demonstrasjon av vindusrestaurering og ulike håndverk, stand med håndverkere, paneldebatt, flaggermusjakt, musikk på tunet, og kafé.
kl. 15.00 er det paneldebatt om «hvordan gamle hus kan brukes i en grønn omstilling.» Ordstyrer er leder i Murbyen Oslo Hanne Moltbubakk Kempton, og debattpanelet består av Marte Boro (RA), Mie Fuglseth (Asplan Viak), Harald Nissen (MDG), og Anders Røberg-Larsen (AP/Byutviklingskomiteen).
 
ÅRETS UTSTILLERE:
 
Akershus bygningsvernsenter, Feiring sag, Verkssmia, Tradisjon og dekor, Bygg og bevar, murmester Øyvind Ekvam, Byantikvaren, Miljømal AS, Blikkenslager Lars Eriksen, Gamle trehus, Murbyen Oslo, Bykle Vindu AS, Murmesternes forening Oslo, Klaveness Maler AS, demonstrasjon av vindusrestaurering, laft og muring, murbyutstilling og kafé.

Hovedarrangør

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

Sponsorer