Da klokka klang….

Drammen Historielag

Arrangør: Drammen Historielag

Sted: Strømsfjerdingen Kulturhus, Nedre Eikervei 13, 3047 Drammen

Tid: 7. sept. 18.00 - 20.00

Universelt utformet: Nei

Torodd Hagen forteller rundt Drammens skolehistorie i en skolestue fra 1784.
I «skolen» finner du og en utstilling om Drammens skolehistorie, hvor mange vil kunne gjenkjenne elementer fra egen skolegang.
Torodd Hagen er tidligere lærer og lærerutdanner, og har også vært engasjert i De Norske Skolehistoriske Samlinger som tidligere var lokalisert i bygningen.

 

Hovedarrangør

Drammen Historielag