Deltagelse på Akerhusstevnet

Gi inntrykk av stemningen når havnen fylles med bruskfartøy.

Ja

Arrangør: Norsk motorskøyteklubb, Oslo Maritime Kulturhavn, Oslo Kulturarvnetterk

Sted: Akershuskaia

Tid: 11:00 - 16:00

Universelt utformet: Nei

Norsk motorskøyteklubb vil samle rundt tretti fartøy i indre Oslo havn slik at disse blir tilgjengelige for publikum med lyd lukt og tekstur. Det vil være anledning for barn i alle aldre å komme om bord i båtene som vil være skiltet med byggeår og sted samt generelle beskrivelser. Flere av båtene vil være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Det vil være Collin Archer, redningsskøyter, seilkuttere, fiske-, lyst og rutebåter som viser et godt snitt av den norske kystflåten i forrige århundre. Det at så mange båter kommer til Oslo blir en vidunderlig mulighet for innbyggerne å oppleve havnen full av fartøy slik det kunne oppleves for femti seksti år siden. Det vil også være mulig å komme om bord i båtene via robåt.

Sammen med foreningene som viser veterankjøretøy på land vil fartøyene i sjøen være hovedattraksjonen under feiringen av kulturminnedagenes trettiårsjubileum.

Hovedarrangør

Oslo Kulturarvnettverk og Oslo Maritime Kulturhavn

Medarrangører

Det vil være rundt femti medarrangører under de to paraplyorganisasjonene.

Sponsorer

Ingen