Dialog i det offentlige rom-før og nå (seminar)

Per Hvamstad

Arrangør: Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Sted: Bergstaden hotell, Røros

Tid: 24. sept. kl 16-18

Universelt utformet: Nei

Dialog i det offentlige rom- før og nå.  Foreløpig program

Per Hvamstad og Jan Erik Øvergård fra Pressemuseets Venneforening:

Hvordan var nå egentlig den offentlige dialogen før Internett?

Nils Kåre Nesvold Redaktør i Fjell-Ljom

Lokalavisas rolle i det nye mediebildet

Lars Os NRKs nye korrespondent i USA

Døgnkontinuerlig dialog i statskanalen, med tittere, lyttere, lesere, på ekte Os-dialekt

Marit Brandsnes Lærer ved Arbeiderbevegelsens folkehøyskole, Ringsaker (Sammen med elever)

Bruken av gamle teknikker i nåtidens dialog

Liv Maren Mæhre Vold Redaktør i Tynsetingen/Alvdal midt i væla/Folldalsportalen

Lokalavis bare på nett, er det framtidas seriøse dialog i det offentlige rom?

 

Venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros, inviterer til seminar om dialogen i det offentlige rom – før og nå. Pressemuseet ivaretar historien, hvordan aviser ble produsert, fra redaksjon til ferdig trykk, før internett og sosiale medier så dagens lys. Den gang papiravisen var kanskje det viktigste element i dialogen i det offentlige rom. I dette seminaret trekker vi historien videre til dagens virkelighet, med smarttelefoner, sosiale medier og en framtid som vi bare aner konturene av.

Deltakeravgift kr. 100,- (medlemmer gratis)