Dialog mellom fortid og nåtid på gamle Tranøy kirkested

Senja Moments

Arrangør: Midt-Troms Museum, Senja Historielag, Tranøy Menighet, Tranøy kirkeforening, Senja Moments og Kulturminnedagene

Sted: Gamle Tranøy kirkested, Tranøya

Tid: 12:00 - 16:00

Universelt utformet: Nei

Det har bodd folk på Tranøya i minst 2000 år. Bare i korte perioder har den spesielle øya vært øde. I dag finner man et gammelt kirkested på Tranøya. Dette kirkestedet er nevnt flere ganger i skrevne kilder fra middelalderen. Når den første kirken på stedet ble oppført vet vi ikke, men kildene tyder på at det må ha skjedd før Svartedauden i 1350. Sannsynligvis kan vi føre kirkestedet tilbake til 1200-tallet, om ikke den første kirka er enda eldre. Den eldste kirka skal ha stått et godt stykke nord for den nåværende kirka. Forhistorien til Tranøya er knyttet til de rike fortidsminnene, som vi finner flest av på den austre og dels søndre delen av øya. Alt tyder på at her var sentrum for «makten». En storbonde eller høvding må ha hatt hand om folket omkring Tranøyfjorden og Solbergfjorden gjennom det tusenåret vi snakker om jernalder i distriktet – frem til vikingtiden. På Tranøya kan en spore en rekke fortidsminner fra denne tiden. Tranøya var en viktig plass for kirka med tanke på øya lå som sentrumsøy mellom Tranøy, Dyrøy og Sørreisa. Husene på Tranøya har vært et miljø i langsom forandring. Her har stått mange bygninger i all kjent historie, flere og større enn på en vanlig Senjagård. Etter 1960 flyttet soknepresten til fastlandsdelen av øya etter at tilholdsstedet hadde vært på øya i litt over 700 år. Når presten flyttet gikk øya inn i en stille forfallstid, og alt virket uklart om fremtiden. Men så kom det folk som ville noe med Tranøya. Frem til 2019 ble Tranøya hovedsaklig brukt til helseformål innen psykiatrien.

Nylig har to søstre som har vokst opp på gården Refsnes like over Tranøya tatt over forpakteransvaret for det historiske stedet. Samfunnets økende tempo, digitalisering og sosiale medier har i dag sterkere innvirkning på menneskers liv. Dette har vært en viktig inspirasjonskilde for at de to søstrene har dannet konseptet «Senja Moments», og driver en gjestegård på stedet. De ønsker å ta ned tempoet hos deres gjester, og skape omgivelser som inspirerer til refleksjon over alt man står i fare for å miste når tempoet tar over styringen av våre liv ved å legge tilrette med rolige historiske omgivelser, kortreist mat og lokale råvarer. De tilbyr en flott opplevelse for de som ønsker historiefortellinger, naturopplevelser eller et sted for å lese bøker, høre vindens sus og de evige bølger. Et besøk ute på Tranøya setter mennesker i en egen tilstand ved å komme i tett dialog med fortiden. På årets kulturminnedag ønsker Midt-Troms Museum å sette fokus på det gamle kirkestedet på Tranøya, og vise hvordan den moderne bruken av øya gjør at man kommer i kontakt med de spennende historiene man finner ved et besøk på denne gamle sentrumsplassen for makt og kunnskap. Denne dagen vil det være en gammeldags gudstjeneste i kirka, foredrag om øyas historie og omvisning i bygningene på stedet.

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl. 12:00: Åpningsord for Kulturminnedagen ved konservator Truls Nilsen fra Midt-Troms Museum, og kulturhistorisk gudstjeneste ved prostiprest Slavisa Josifovic i Tranøy kirke

Kl. 13:30: Foredrag ved Bjørnar Nybrott: «Historien til gamle Tranøy kirkested» i Tranøy kirke

Kl. 15:00: Omvisning på tunet og i bygningene på kirkestedet med fokus på dagens bruk ved Senja Moments

Båtskyss fra Refsnes fra kl. 09:30. Båtbillett kr. 100 tur/retur.

Salg av kaffe, vafler og lapskaus i den gamle prestegården på Tranøya.

 

Velkommen til en spennende dag på Tranøya!

Hovedarrangør

Midt-Troms Museum har ansvar for museumsdrift i de seks kommunene i Midt-Troms regionen; Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa. – en stor region på 11.000 km2. Museets hovedoppgave er å samle inn, ta vare på, og formidle kunnskap om det kollektive samfunnsminnet, gjenstander og «andre materielle vitnesbyrd» i Midt-Troms. Vi satser på å være et utstillingsvindu for kulturhistorie, naturhistorie og utvikling relatert til fiske og havbruk, skogbruk, jordbruk, petroleum, malm, mineralressurser og forsvarshistorie. Vi har som mål å gi barn og voksne både kulturhistorisk og naturhistorisk forståelse og ferdigheter til aktiv deltakelse. Vi arbeider for å holde handlingsbåren kunnskap i live og for å legge til rette for handlende kulturbærere. Forskningen ved museet tar utgangspunkt i sentrale temaområder i samlingene og utnytter museets nærhet til materialet og til publikum med unike muligheter til å arbeide tverrfaglig.

Medarrangører

Senja Historielag

Tranøy Menighet

Tranøy kirkeforening

Senja Moments

Kulturminnedagene