Driftige trykkere før og nå

Arrangør: Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Sted: Smelthytta, Rørosmuseet

Tid: Fredag 16. september kl. 17.00

Universelt utformet: Nei

I forbindelse med høstens dugnad og åpne dager i Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros arrangerer museets venneforening et seminar i Rørosmuseet / Smelthytta.

Program:


Ragnar Kokkvoll
Olaf O. Berg og Fjeld-Ljom i ei brytningstid
Berg startet avisa Fjeld-Ljom i 1886 og kjøpte i 1891 avishuset som ligger så karakteristisk til ved Hyttelva på Røros. Kokkvoll tar i sitt foredrag for seg Bergs viktige rolle som avismann på Røros i denne første tida, da han bare gikk under navnet «Trøkkar’n».

Henrik Grønn
Grønn om Grønn – drivkraft i Røros-samfunnet
Henrik Grønn vil snakke om sin bestefar ved samme navn, som var mangeårig redaktør i den konservative avisa Dovre, og aktivt med i nesten alt av frivillig virksomhet på Røros tidlig på 1900-tallet.


Maria Viirros
Boktrykk i ung kunst av i dag

Viirros er master-student ved Kunsthøgskolen i Oslo, der de tar i bruk letterpress for å formidle nye og unge kunstuttrykk. Slik er hun med og gir nytt liv til de typograffaglige teknikkene fra gamle dager.
Viirros er en allsidig kunstner som også arbeider med tatovering, performance og installasjoner. Det blir spennende å høre hva en ung kunstner som henne ser av muligheter i de gamle trykkmaskinene.

Hovedarrangør

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

Pressemuseet Fjeld-Ljom i Stigersveien på Røros.