Drivkraft: «…. me takkar varmt for da dei gamle gav….»

Arrangement topp ut i frå årets felles plakat laga av Emma Bolstad Farestveit, KDA2 Voss Gymnas

Arrangør: Voss Kunst og Kultur

Sted: Voss Herad

Tid: 26. august til 18. september

Universelt utformet: Nei

Velkomen til innhaldsrike dagar med kulturarv, tradisjon, kunst og  handverk.

Tilskipingar under desse dagane:
Helga 26-28. august.
Kurs i Gyllenlær med Kjersti Leikvold på «Kunsten» Norsk Kunsthandverksskule på Voss. FB: Voss Kunst og Kultur
Sjå eige arrangement  FB: Kurs i Gyllenlær

 

 

I år er det fem raudlista og trua handverk med under markeringa av dagane og me ynskjer å løfte fram desse flotte handverka.
Gjørtler
Kolrosing
Filering
Gyllenlær
Bokbinding

 

Ulike tilskipingar for eldre og born
Laurdag 3:
Kl 11-15 Vassvøre sogelag; Evanger, i Heradshuset FB: Vassvøri Sogelag
Kl 16-24 Eldhusmuseet, Vossamarknaden. Evanger. Foredrag med Gjørtler Anders Fiskaa Hoster. Mattradisjonar på Voss, handlingsboren kunnskap og innvoasjon med Knut Venneslan.  FB: Vossamarknaden på Evanger
Sundag 4:
Kl 13.00 Open dag på Hustveitgaren, ulike arrangement, kulturløype og aktivitetar for born og Hustveitgarden si historie  FB: Stiftinga Hustveitgarden.
kl 13-16 Ope på Bergslitræet
Måndag 5:
Kl 19.00 på Voss Folkemuseum: Voss Husflidslag med utstillinga med filerte forkleborder. Dei har gjort eit stort arbeid med å dokumentere fileringa som no er utgjeven i bok. Siste dag med utstillinga. Foredrag med: Agnete Sivertsen, Hardanger og Voss museum. Drivkraft:… me takkar varmt for da dei gamle gav..  www.vossfolkemuseum.no  FB: Voss Husflidslag
Kl 18. 00  Historisk vandring på Vangen, Oppmøte ved Vangskykja. kr 100,-
Tysdag 6:
Matkultur, handlingsboren kunnskap, og tradisjon: www.vossasmøret.no
Ein dag på stølen.
Kinning av smør med Aud Thorild Jensen, Vossasmøret.
Aud svinger seg rundt med mjølkekaker, kaffi og rjome som du kan kjøpe på stølen og sveivekinna står klar til kinning
Påmelding til 99441589, innan 4.september, grunna me må planlegge transport opp til stølen. Begrensa antall parkeringsplassar
KL 18.00 Historisk vandring på Vangen, oppmøte ved Vangskyrkja. kr 100,-
Onsdag 7:
Kl 17-19: Kulturminnedag ved museet på Stalheim, familiedag med ulike aktiviteter, songleikar, historie og musikalske innslag. Kl 18.30 Konsert med Margunn Blikkberg Nordgår og Ellen Marie Selland Geitung, borna deltek i konserten.
Kl 18.00 Historisk vandring på Vangen. Oppmøte ved Vangskyrkja, kr 100,-
Torsdag 8:
Kl 12-14. Opning av «Kunst i landskap»  Alle tre klassane ved Kunst, Design og Arkitekturlinja ved Voss Gymnas sin innstalasjonar i det tradisjonsrike skiferbrotet, Hedleberget på Voss. Enkel servering       verdskjende #hedleberget
kl 15-20 Voss Mylna: open dag  med omvising og loppemarknad  FB: Stiftinga Voss Mylna
Kl 18.00 Historisk vandring på Vangen. Oppmøte ved Vangskykja, kr 100,-
Fredag 9. september klokka 11:00 vert det omvising på
Fleischer`s Hotel. Det vert ei reise i historia til Knag møblar knytt til Voss. Det var kunsthandverkarane Magnus Dagestad, Styrk Hirth og Erlend Sundsvoll som utførde treskjerararbeidet på møblane. Me får vera med på ei spanande møbelhistorie og omvising saman med Christopher Knag Arrangør: Aktivitørar på aktivitetsavdelinga på Sosialbygget
Laurdag 10:
Kl 10- 16 Guida tur i Bergsliløypa. Oppmøte i Bergsliparken. Foredrag om Ståle Kyllingstad v/Laila Rynning Veum på «Kunsten» ca kl 13. Avsluttning på Dagestadmuseet. Enkel servering.
Fleischer`s Hotel kl 18.00 ei musikalsk reise i Hans Dahls kunstnerliv med Frode Skag Storheim  kr 250,- inkl forfrisking
Sundag 11:
Kl 11-16
Open dag i Hedleberget Voss, Skriferbrot på Kyte. Historisk vandring, demonstrasjon med kutting av skiferheller,  utstillingar, kultursti for born. musikalske innslag av born. Sal av kaffi og vaffler og  «supande soppa» tradisjonskost frå Voss markand,  www.heldebergetvoss.no FB: heldebergert voss
Kl 12-15  Bornas kulturminnedag på Voss Folkemuseum, gamle leiketradisjonar og anna frå farne tider.
Kl 13-16 Sesongavsluttning på Bergslitræet. FB: Stiftinga Bergsliminne
Aktiviteter for born, kolosing med Anneli Engeland.
Kunstsamtale med bokbindar Angunn Hirth
Kunstlotteri
Sal av kaffi og vaffler
Onsdag 14.september klokka 11:00.
Besøk på 100 års jubilanten «Kunsten» der Kari Bye syner oss rundt og fortell om livet på skulen. Enkel servering av kaffi og kaker. arrangør Aktivitørar på aktivitetsavdelinga på Sosialbygget
Helga 17-18
100 års markering av Norsk Kunsthandverksskule på Gjernes. Skulen vart stifta av Magnus Dagestad i 1920. og hadde drift fram til 2003. Stadfesta program kjem litt seinare  sjå eige arrangement FB: 100 års markering for «Kunsten»   FB: Voss Kunst og Kultur

 

Norsk Kunsthandverksskule, Voss 1920-2003,  ved sida av den fyrste heimen til Dagestad og Helena Bu, Tintrabakken. Seinare teikna og bygde han, «Rosereiret», som vart heimen hans , litt ovanfor skulebygget.

 

Tysdag 20.09.22 kl.14:00 i Velferdssentralen

Kinning av smør utført av Aud Torild Jansen. Gode historier frå stølslivet. Sveinung Klyve syner ljosbilete av stølar i Vossafjella og fortel om ulike stølsnamn og tydinga av dei. Nysteikte lappar m/kaffi eller te (kr. 30,-) Gratis entrè Arrangør: Aktivitørar på aktivitetsavdelinga på Sosialbygget

 

Voss herad har ein rik kulturarv og utan den store innsatsen frå ulike frivillige organisasjonar og stiftingar hadde den vore foringa. Vern om bygningar som skulle rivast eller stod til forfall. Nytt liv og dokumentasjon av kulturaven med kunst, handverk og bygningsvern. Me ser og på ulike måtar å fremja vidareføring av denne arven til komande generasjonar. Ei målsetting me ynskjer å få gjennomført under arrangering av Kulturminnedagane 2023.

 

Elevar ved Kunst, Design og Arkitekturlinja ved Voss Gymnas, har laga utkast til årets fellesplakat i alt 6 elevar deltok. Det er ein juriert premie som vart årets fellesplakat og ein publikumspris plakat.

Laga av Emma Bolstad Farestveit
plakat laga av Nora Njøten Brekke

 

 

Hovedarrangør

Medarrangører

Stiftinga Hustveitgarden

Stiftinga Bersliminne

 

Stiftinga Voss Mylna

Vassvøri sogelag

Voss sogelag

Voss Herad

Norsk Eldhusmuseum, Vosamarknaden på Evanger.

Fleischer`s Hotel

 

Vossasmøret

Skiferbrotet, Hedleberget Voss.

 

Voss Folkemuseum

Voss Husflidslag

Stalheim museum

Aktivitetsavdelinga på Velferdssentralen

 

 

Sponsorer

Tusen hjartleg takk til