Drivkraft: «…. me takkar varmt for da dei gamle gav….»

Arrangement topp ut i frå årets felles plakat laga av Emma Bolstad Farestveit, KDA2 Voss Gymnas

Arrangør: Voss Kunst og Kultur

Sted: Voss Herad

Tid: 26. august til 18. september

Universelt utformet: Ja

Velkomen til innhaldsrike dagar med kulturarv, tradisjon, kunst og  handverk.

Tilskipingar under desse dagane:
Helga 26-28. august.
Kurs i Gyllenlær med Kjersti Leikvold på «Kunsten» Norsk Kunsthandverksskule på Voss. FB: Voss Kunst og Kultur
Sjå eige arrangement  FB: Kurs i Gyllenlær
I år er det fem raudlista og trua handverk med under markeringa av dagane og me ynskjer å løfte fram desse flotte handverka.
Gjørtler
Kolrosing
Filering
Gyllenlær
Bokbinding
Ulike tilskipingar på Velferdssentralen for eldre, heile veka og besøk på «Kunsten» i samarbeid med aktivitørar på aktivitetsavdelinga eigen dag med kinning av smør.
Laurdag 3:
Kl 11-15 Vassvøre sogelag; Evanger, i Heradshuset FB: Vassvøri Sogelag
Kl 16-24 Eldhusmuseet, Vossamarknaden. Evanger. Foredrag med Gjørtler Anders Fiskaa Hoster. Mattradisjonar på Voss, handlingsboren kunnskap og innvoasjon med Knut Venneslan.  FB: Vossamarknaden på Evanger
Sundag 4:
Kl 12-16 Open dag på Hustveitgaren, ulike arrangement og historie  FB: Stiftinga Hustveitgarden.
kl 13-16 Ope på Bergslitræet
Måndag 5:
Kl 19.00 på Voss Folkemuseum: Voss Husflidslag med utstillinga med filerte forkleborder. Dei har gjort eit stort arbeid med å dokumentere fileringa som no er utgjeven i bok. Siste dag med utstillinga.  www.vossfolkemuseum.no  FB: Voss Husflidslag
Kl 18. 00  Historisk vandring på Vangen, Oppmøte ved Vangskykja. kr 100,-
Tysdag 6:
Matkultur, handlingsboren kunnskap, og tradisjon: www.vossasmøret.no
Ein dag på stølen.
Kinning av smør med Aud Thorild Jensen, Vossasmøret.
Aud svinger seg rundt med mjølkekaker, kaffi og rjome som du kan kjøpe på stølen og sveivekinna står klar til kinning
Påmelding til 99441589, innan 4.september, grunna me må planlegge transport opp til stølen. Begrensa antall parkeringsplassar
KL 18.00 Historisk vandring på Vangen, oppmøte ved Vangskyrkja. kr 100,-
Onsdag 7:
Kl 17-19: Kulturminnedag ved museet på Stalheim, familiedag med ulike aktiviteter, songleikar, historie og musikalske innslag
Kl 18.00Historisk vandring på Vangen. Oppmøte ved Vangskyrkja, kr 100,-
Torsdag 8:
Kl 12-14. Opning av «Kunst i landskap»  Elevar ved Kunst, Design og Arkitekturlinja ved Voss Gymnas sin innstalasjonar i det tradisjonsrike skiferbrotet, Hedleberget på Voss. Enkel servering       verdskjende #hedleberget
kl 15-20 Voss Mylna: open dag med ulike arrangement og servering FB: Stiftinga Voss Mylna
Kl 18.00 Historiks vandring på Vangen. Oppmøte ved Vangskykja, kr 100,-
Fredag 9:
Kl 10-14. Voss Herad: Foredrag: Kulturmiljø og stadutvikling: stad Voss Folkemuseum
Fleischer`s hotel tilskiping på hotellet heile helga, Møbelshistorie, Foredrag om Larsine Bø, Matkultur og meny inn i ny tid. FB: Fleischer`s Hotel www.fleicshers.no
Laurdag 10
Kunst og musikkhistorie ved Frode Skagheim
Skjervheimseminaret: Stalheim Hotell  www.skjervheimseminaret.no Heile helga på Stalheim hotell
Laurdag 10.
Kl 10- 16 Guida tur i Bergsliløypa. Oppmøte i Bergsliparken. Foredrag om Ståle Kyllingstad v/Laila Rynning Veum på «Kunsten» ca kl 13. Avsluttning på Dagestadmuseet. Enkel servering.
Sundag 11:
Kl 11-16
Open dag i Hedleberget Voss, Skriferbrot på Kyte. Historisk vandring, demonstrasjon med kutting av skiferheller,  utstillingar, kultursti for born. musikalske innslag av born. Sal av kaffi og vaffler og  «supande soppa» tradisjonskost frå Voss markand,  www.heldebergetvoss.no FB: heldebergert voss
Kl 13-16
Sesongavsluttning på Bergslitræet. FB: Stiftinga Bergsliminne
Aktiviteter for born, kolosing med Anneli Engeland.
Kunstsamtale med bokbindar Angunn Hirth
Kunstlotteri
Sal av kaffi og vaffler
Helga 17-18
100 års markering av Norsk Kunsthandverksskule på Gjernes. Skulen vart stifta av Magnus Dagestad i 1920. og hadde drift fram til 2003. Stadfesta program kjem litt seinare  sjå eige arrangement FB: 100 års markering for «Kunsten»   FB: Voss Kunst og Kultur

Norsk Kunsthandverksskule, Voss 1920-2003, stifta av Magnus Dagestad, ved sida av den fyrste heimen til han og Helena Bu, Tintrabakken Seinare teikna og bygde han,  Roseslottet, litt ovanfor skulebygget.

 

Elevar ved Kunst, Design og Arkitekturlinja ved Voss har laga utkast til årets fellesplakat i alt 6 elevar deltok. Det er ein juriert premie som vart årets fellespalkat og ein publikumspris plakat.

Hovedarrangør

Voss Kunst og Kultur

Medarrangører

Stiftinga Hustveitgarden

Stiftinga Bersliminne

Stiftinga Voss Mylna

Vassvøre sogelag

Voss sogelag

Voss Herad

Norsk Eldhusmuseum

Fleischer`s Hotel

Skjervheim seminaret

Vossasmøret

Voss Folkemuseum

Voss Husflidslag

Stalheim museum

Aktivitetsavdelinga på Velferdssentralen

 

 

Kontakt

Navn: May Britt Øydvin

Organisasjonen kontaktpersonen representerer: Voss Kunst og Kultur

Telefon: 99441589

E-post adresse: vosskunstogkultur@gmail.com

Sponsorer

Tusen hjartleg takk til

Voss Sparebank

Vekselbanken

Voss Energi

Voss Herad

Sparebankstiftinga