Ein levande kulturarv

Kulturminnedagene

Arrangør: Voss Kunst og Kultur

Sted: Voss herad

Tid: 1.september til 17. september

Universelt utformet: Ja

Velkomen til kulturminndagar i Voss herad, ei bygd med ein rik  kulturarv og tradisjonar. Frå kong Sverre sine vitjingar i bygda, til handverk, kunst, bygningsvern, matradisjonar og musikk. Med spennvidde frå Olavskrossen på Vangen og inn i ny tid.

 

10. juni vert avduking av monumentet med heider til tradisjonen Ridande Vossabryllaup og spelemannen Olav Mossafinn. Monumentet har fått ny stad på Prestgardslandet etter flytting grunna utbygging. Som under fyrste avdukinga kan ein oppleve eit autentisk ridande bryllaup med vigsle i Vangskykja kl 14.00  https://www.geoatlas.no/2009/11/ridande-vossabryllaup/

 

Kulturminnedagane i Voss herad vert og markert under Handverksgilde i Norheimsund helg 9.-11. juni under trebåtfestivalen. Voss Kunst og Kultur har stand med promotering av prosjektet med nytt liv på «Kunsten» Norsk Kunsthandverksskule på Voss stifta i 1920 med Magnus Dagestad som styrar. Skulen vart lagt ned i 2003 og er no kun brukt til kontor for noverande eigar. Nye «Kunsten» tradisjon og innovasjon i samarbeid med Handverkslaget.   https://fb.me/e/2IhBFnDjC

Årets plakat for Kulturminnedagene vert utarbeida av elevar på Kunst, Design og Arkitekturlinja ved Voss gymnas. KDA2. Det er ein publikumspris og ein juryert plakat. Den juryerte plakaten vert og framsida på informasjonsfaldaren over tilskipingaen og til bruk i sosiale media med marknadsføring.

I år har me eit samarbeid med Voss Røde Kors og intergreingskonsulenten der med tilbod om ulike kurs og deltakinga under kulturminnedagaen, der ein dag vert via til kultur og tradisjon frå Ukraina og andre land. Kjem meir informasjon om det etter kvart.

 

Tilskipingar for Kulturminnedagen i Voss herad:

Felles tilskiping på FB med oppdatering etter kvart som tilskipingane er klar: https://fb.me/e/4m2yxnHM5

 

Voss Kunst og Kultur

Kurs.

1.-3. Kurs i korg og kipefletting med korgmaker Hege Åsdal og Samson Øvstebø https://fb.me/e/Sg2ckA3i

8.-10. Kurs i små plagg av saueskinn med Beate Solvik https://fb.me/e/3elkcjYYl

15.-17. Kurs i ornamentikk, linjeføring og fargelære med Anne Hesvik https://fb.me/e/3aFr5gvFp

Kurs i utskjering av dragefjøl med treskjerar Anneli Engeland https://fb.me/e/7KoX5PaKL

 

1.-17. Utstilling på 19. Uttrågata 19.

Utstilling med presentasjon av arbeidet til prosjektgruppa «Ny tid» med inspirasjon frå «Kunsten» – Magnus Dagestad, med røter til Lars Kinsarvik. Tradisjon og innovasjon i keramikk, biletkunst, ornamentik, treskjering, strikkedesign, trykk, gyllenlær og gjørtler.

KDA2 har tilbod om utstillings plass til kunst med deira tolking av kulturarven.

Aktivitetsavdelinga på Sosialbygget er og tildelt plass på utstillinga.

 

Seminar/foredrag om gamle malingsteknikkar:

  1. september  med Anne Hesvik og Martine Solstad Larsen ( meir informasjon kjem)

 

Mattradisjonar inn i ny tid med kokken Av Anders i samarbeid med Voss ungdomslag.

2. september i Hallen, ungdomshuset med dans på lokalet etter mat.

 

Stiftinga Bergsliminne   https://www.bergslien.net/

3. september  kl 13.-16. Open dag på Bergslitræet

9. september kl 11.-16. Guida tur i Bergsliløypa

10.  september. kl 13 – 16. Avsluttning av sesongen på Bergslitræet

Levande kulturarv med formidling om brødrene Knut og Brynjulf Bergslien med ope kvar sundag frå juni til september. ulike utstillingar og sal av handver.

 

Køyretøy historisk avdeling Voss: https://www.khkv.no/

3. september  Bilkortesje rundt Vangen og opp til Hedleberget på open dag.

 

Hedleberget Voss:  https://www.hedlebergetvoss.no/

3. september  kl 11-17. open dag med ulike aktivitetar for alle og historisk formidling.

 

Vassvøri sogelag. 

4. september kl 11-13. for elevar  kl 16-18 ope for alle

Open dag på Kvilekvål, Evanger,  med minner for 100 års markeringa etter Knute Nelsons sin død. https://nbl.snl.no/Knute_Nelson

 

Voss Herad: 

06. september seminar kl 10-14   kjem meir informasjon

 

Voss Røde kors

7. september Internasjonal kulturminnedag

 

Vestnorsk Kulturakademi    http://www.kulturakademi.no/

8-10. september Kurs i skifertekking av tak.

 

Aktivitetsavdelinga for eldre på Sosialbygget i regi av aktivitørane.

Eigen tilrettelagt for bebuarar på Sosialbygget. Historisk stikk med besøk på Dale fabrikker, tur til Hedleberget

Ope for alle:

 

Voss Husflidslag: 

Aktivitet for born. Fletting av hårband til bunad.

 

Voss Folkemuseum

10. september Open dag på Oppheim gamle prestgard.

 

 

Hovedarrangør

 

 

Medarrangører

Kunst Design og Arkitekturlinja ved Voss gymnas 2KDA  har utabeide framlegg til årets plakatar med ein  juryert pris, årets plakt og ein publikumspris

 

Juryert årets plakat, laga av Mathilde
Årets publikums pris, laga av Linn

Sponsorer