Ein levande kulturarv

Kulturminnedagene

Arrangør: Voss Kunst og Kultur

Sted: Voss

Tid: 31. august til 17. september

Universelt utformet: Nei

Velkomen til kulturminndagar i Voss herad, ei bygd med ein rik  kulturarv og tradisjonar. Frå kong Sverre sine vitjingar i bygda, til handverk, kunst, bygningsvern, matradisjonar og musikk. Med spennvidde frå Olavskrossen på Vangen og inn i ny tid.

Årets plakat for Kulturminnedagene vert utarbeida av elevar på Kunst, Design og Arkitekturlinja ved Voss gymnas. KDA2. Det er ein publikumspris og ein juryert plakat. Den juryerte plakaten vert og framsida på informasjonsfaldaren over tilskipingaen og til bruk i sosiale media med marknadsføring.

I år har me eit samarbeid med Voss Røde Kors og intergreingskonsulenten der, med tilbod om ulike kurs og deltaking under kulturminnedagane, med ein eigen internasjonal kulturminnedag.

 

Tilskipingar for Kulturminnedagen i Voss herad:

Felles tilskiping på FB med oppdatering etter kvart som tilskipingane er klar: https://fb.me/e/4m2yxnHM5

 

Voss Kunst og Kultur  

31.august. kl 18.00 – 21.00 på «Kunsten» Norsk Kunsthandverksskule.

 • Seminar: Spor i tre, med Marius Røbech- Stiftelsen Bryggen. Spor i tre med bumerker funne i bygningane på Bryggen i Bergen tømmerhogst og fløyting av tømmer frå Raundalen  på Voss til Bergen,etter bybrannen og ulike handverk som trengst for ivareta kulturarven.
 • Dokumentar om hogst av vossatømmer og tømmerfløyting til Bergen med Vassvøri Sogelag.
 • Vossaløa, ein sereigen måte å bygge grindverkbygg som er funne på Voss, med Trond Oalann og Kjartan Bergsvåg. Denne måten å bygge på finn du i gamle Finneslofte, nokre løer og uthus på Voss.

 

1.-3. Kurs i bygging av  vossagrindverk  med Handverkslaget. Kursleiarar, Trond Oalann og Kjartan Bergsvåg på Voss sag og tradisjonsbygg. Nedre Fennavegen 15.

 

Kurs på «Kunsten»

1.-3. Kurs i korg og kipefletting med korgmaker Hege Åsdal og Samson Øvstebø https://fb.me/e/Sg2ckA3i 

8.-10. Kurs i små plagg av saueskinn med Beate Solvik https://fb.me/e/3elkcjYYl

8.-10. Kurs i Gyllenlær med oldermann Kjersti Leikvold.

9.  Open dag i kjellaren på Kunsten: Unge handverkarar demonstrerer sitt handverk. Kermikkverstaden Voss, open verkstad, Gjørtler Anders demonstrerer gjørtlerarbeid, smed Håvard Bu møter du i smia og bøkkerlærling Endre Opdal Kvarmestøl demonstrerer tønnelaging.

15.-17. Kurs i ornamentikk, linjeføring og fargelære med Anne Hesvik https://fb.me/e/3aFr5gvFp

15.-17.Kurs i utskjering av dragefjøl med treskjerar Anneli Engeland https://fb.me/e/7KoX5PaKL

 

1.-17. Utstilling på 19. Uttrågata 19.

Ny tid

Utstilling med presentasjon av arbeidet til prosjektgruppa «Ny tid» med inspirasjon frå «Kunsten» – Magnus Dagestad, med røter til Lars Kinsarvik. Tradisjon og innovasjon i keramikk, biletkunst, ornamentik, treskjering, strikkedesign, trykk, gyllenlær, gjørtler og innovasjon. Gjesteutstillar Martine Solstad: Historisk kunst og haandverk.     https://fb.me/e/2EpmZGbMe

3KDA Kunst, Design og Arkitekturlinja på  Voss  Gymnas, med ungt perspektiv på kulturarven.

 

 

Seminar/foredrag om gamle malingsteknikkar og overflatebehandling : kl 11-15. på Voss Gymnas

1. september  med Anne Hesvik, kunstnar  og Martine Solstad Larsen, historisk kunst og haandverk.

 

Mattradisjonar inn i ny tid med kokken Av Anders i samarbeid med Voss ungdomslag.

2. september i Hallen, ungdomshuset på Vangen, teikna av Magnus Dagestad.

 

Stiftinga Bergsliminne   https://www.bergslien.net/

3. september  kl 13.-16. Open dag på Bergslitræet

9. september kl 11.-16. Guida tur i Bergsliløypa Oppmøte i Bergsliparken

10.  september. kl 13 – 16. Avsluttning av sesongen på Bergslitræet

 • Gratis kurs for born i kalligrafi med Kalligraf Bas Vlam.
 • Kunstsamtale med Laila Rynning Veum og smykkedesigner Kari Bye- frå vikingtid til vakre smykker

 

Levande kulturarv med formidling om brødrene Knut og Brynjulf Bergslien med ope kvar sundag frå juni til september. ulike utstillingar og sal av handverk.

 

Køyretøy historisk avdeling Voss: https://www.khkv.no/

3. september  Bilkortesje rundt Vangen og opp til Hedleberget på open dag. Oppstart kl 11 ved Tinghuset

 

Hedleberget Voss:  https://www.hedlebergetvoss.no/

3. september  kl 11-17. open dag med ulike aktivitetar for alle og historisk formidling.

 

Vassvøri sogelag. 

4. september kl 11-13. for elevar  kl 16-18 ope for alle

Open dag på Kvilekvål, Evanger,  med minner for 100 års markeringa etter Knute Nelsons sin død. https://nbl.snl.no/Knute_Nelson

 

Voss Herad: 

Tysdag 5. september   10-14: seminar  på Voss folkemuseum: Den usynlege handa.

 • Kva er skilnaden på kvinnehandverk og mannshandverk sett i eit kulturmiljøperspektiv?
 • Korleis sikre kunnskapen om handverket.?
 • Korleis kan me sikre levekåra til mannshandverk og kvinnehandverka?

 

Voss Røde kors

7. september Internasjonal kulturminnedag med handverk, kunst og smaksopplevingar frå heil verda

kl 18.00 – 21.00 Hallen, ungdomshuset på Vangen.

På flukt.

 • Kva skjer med kulturminner under krig og kva har eg flykta frå?
 • Kva verdiar kunne eg ikkje ta med meg?
 • Korleis bistå med hjelp til å bevare den handlingsborne kunnskapen  for dei som er på flukt?

 

Vestnorsk Kulturakademi    http://www.kulturakademi.no/

8-10. september Kurs i skifertekking av tak.

 

ONSDAG 6.sept. kl. 16:00. for eldre på Sosialbygget i regi av aktivitørane.

KULTURMINNETREFF i Velferdssentralen, Sosialbygget.

 • Kåseri om Knute Nelson v/Vassvøri Sogelag.
 • Allsong med Erlend Styve og Berit Håpoldøy.
 • Servering av kaffi, te, eplekaka og is.
 • Utstilling av sokkar inspirert av tur til Dale Fabrikker.
 • Gratis entrè

 

Voss Folkemuseum

10. september: Open dag på Oppheim gamle prestgard.

 

Venelaget for Vossabygda:

Historiske vandringar på Vangen

tysdag 6. og torsdag 8. Frammøte ved Vangskyrkja. kl 18.00-20.00

 

Hovedarrangør

 

Medarrangører

Kunst Design og Arkitekturlinja ved Voss gymnas 2KDA  har utabeide framlegg til årets plakatar med ein  juryert pris, årets plakt og ein publikumspris

 

Juryert årets plakat, laga av Mathilde

 

Årets publikums pris, laga av Linn

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer